23/09/2021

MSC BELOOFT NETTO NULUITSTOOT VAN HAAR CRUISESCHEPEN IN 2050

• De cruisedivisie van de MSC Group ondertekent de oproep van de Getting to Zero Coalition om decarbonisatie van de scheepvaart te helpen versnellen
• Het bedrijf is ook betrokken bij diverse toonaangevende onderzoeksprojecten naar technologieën en brandstoffen die scheepvaartactiviteiten koolstofvrij zouden kunnen maken

Vandaag heeft de cruisedivisie van de MSC Group haar jarenlange inzet voor duurzaamheid kracht bijgezet door te beloven om tegen 2050 een netto nuluitstoot van broeikasgassen (BKG) te bereiken voor haar cruiseactiviteiten. Deze doelstelling, die zowel geldt voor het huidige MSC Cruises als het luxemerk Explora Journeys, gaat verder dan de ambitie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de uitstoot van de scheepvaart tegen 2050 met 50% te verminderen ten opzichte van 2008. Het bedrijf wordt hierdoor onderdeel van de race om de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van technologie en brandstof te helpen versnellen.

MSC ondertekende de oproep tot actie van de Getting to Zero Coalition om de decarbonisatie van de totale scheepvaartsector, inclusief de cruisesector, te versnellen. Deze oproep noemt drie vereisten om hiervoor te zorgen: een emissievrije scheepvaart in 2050 tot doelstelling maken; het inzetten van commercieel levensvatbare emissievrije schepen tegen 2030; en gezamenlijke actie door de particuliere en openbare sector. De oproep tot actie zal in november 2021, voorafgaand aan COP26, aan regeringen uit de hele wereld worden gepresenteerd.


Pierfrancesco Vago, Uitvoerend Voorzitter van de cruisedivisie van de MSC Group, zegt het volgende:
"Als familiebedrijf met een verleden in de scheepvaart dat meer dan driehonderd jaar terug gaat, hebben we altijd een grote verantwoordelijkheid gevoeld voor het mariene milieu en onze planeet. Vandaag gaan we nog een stap verder door een toekomst zonder netto uitstoot binnen de komende drie decennia tot ons doel te maken. We zullen dit bereiken door te investeren in, en steun te verlenen aan, de versnelde ontwikkeling en implementatie van innovatieve, baanbrekende technologieën die we in onze hele vloot zullen toepassen. Zo leggen we de lat voor milieuprestaties voortdurend hoger en leiden we onze sector naar de toekomst.

“Samenwerking tussen exploitanten, scheepswerven, technologiefabrikanten, academische instellingen, overheden en regeringen is hierbij van essentieel belang. Er zijn al bemoedigende signalen van dergelijke partnerschappen die vooruitgang mogelijk maken, maar er kan en moet meer worden gedaan. Ik roep alle partijen op om met volle inzet aan dit doel te werken en de volgende grote energietransitie in onze sector tot stand te brengen."


De voorbije jaren heeft de onderneming zich toegelegd op het verminderen van de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door het verhogen van de energie-efficiëntie en doorvoeren van operationele verbeteringen in haar vloot. Dankzij een jaarlijkse efficiëntieverbetering van 2-4% in de hele vloot, had het bedrijf in 2019 een efficiëntieverbetering van 28% bereikt ten opzichte van 2008. Hiermee is het goed op weg om de IMO-doelstelling van 40% intensiteitsvermindering in 2030 te halen.

Alleen verbetering van de energie-efficiëntie en operationele maatregelen zullen niet voldoende zijn om de scheepvaartsector in de toekomst koolstofvrij te maken. Daarom draagt de cruisedivisie van MSC actief bij aan het versnellen van de aanzienlijke technologische evolutie die hiervoor nodig is. In het kader daarvan neemt het bedrijf deel aan diverse onderzoeksprojecten in de sector om technologieën en brandstoffen te ontwikkelen die de potentie hebben om emissievrije schepen mogelijk te maken.

 

  • Schepen op waterstof: De cruisedivisie van MSC is onlangs een partnerschap aangegaan met de toonaangevende scheepsbouwer Fincantieri en het energie-infrastructuurbedrijf Snam om samen de voorwaarden te bepalen voor het ontwerp en de bouw van wat wellicht 's werelds eerste hybride zeecruiseschip op waterstof/LNG zou kunnen worden. Hiermee zou in bepaalde gebieden emissievrij kunnen worden gevaren. Het gaat hierbij onder meer om het inrichten van scheepsruimtes om de benodigde waterstoftechnologieën en brandstofcellen te kunnen huisvesten, het bepalen van de technische parameters van de systemen aan boord, het berekenen van de potentiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en een technische en economische analyse van de waterstofvoorziening en de infrastructuur aan wal.
  • Brandstofcellen op LNG-schepen: Brandstofcellen hebben veel potentie om voor aanzienlijke reducties te zorgen. MSC bestelde drie schepen die op LNG zullen varen, een overgangsbrandstof die de uitstoot van broeikasgassen tot 21% kan verminderen, en bestudeert nu de mogelijkheden van het inbouwen van brandstofcellen om nog verdere verlagingen te bereiken. In 2019 onthulden de cruisedivisie van MSC en Chantiers de l'Atlantique het baanbrekende R&D-project Blue Horizon, dat zich richt op de integratie van Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)-technologie op LNG-aangedreven cruiseschepen.
  • Retrofitten van brandstofceltechnologie: De cruisedivisie van MSC heeft zich ook aangesloten bij een consortium bestaande uit GE Power Conversion, Lloyd's Register en Ceres Power Holdings dat onderzoekt hoe de barrières voor de invoering van brandstofcellen in grote schepen kunnen worden weggenomen. Er zal worden onderzocht hoe SOFC's in de operationele functionaliteit van een schip kunnen worden geïntegreerd, met inbegrip van de bestaande energie- en voortstuwingsarchitectuur en -lay-out. Dit maakt het mogelijk de impact van het gebruik van SOFC-technologie op de algehele emissiereductie te kwantificeren. Het project heeft financiering ontvangen van het Britse ministerie van Vervoer in het kader van de Clean Maritime Demonstration Competition.
  • Koolstofarme technologieën en scheepsontwerp: De cruisedivisie van MSC werkt ook samen met leiders uit de industrie en de academische wereld in een onderzoeksproject dat koolstofarme scheepvaart stimuleert door het combineren van vooruitstrevende energietechnologieën en innovatief scheepsontwerp. Het zogeheten CHEK Consortium staat onder leiding van de Universiteit van Vaasa en kan verder bogen op de deelname van onder meer de World Maritime University, Wärtsilä, Cargill en Lloyds Register.

 

Door deze en andere toekomstige projecten blijft de cruisedivisie van MSC werken aan een toekomst zonder netto uitstoot voor zichzelf en de gehele cruisesector.