Privacy

Privacykennisgeving van MSC Cruises overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679

 

Download PDF versie

 

1. Wie zijn wij? MSC Cruises en de bedrijven van onze groep

MSC Cruises S.A. met hoofdzetel te Avenue Eugène-Pittard 16, Genève, Zwitserland, ingeschreven voor belastingdoeleinden onder het nummer 060.667.071 (CHE-112.808.357), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, MSC Procurement & Logistics SPA (Via Balleydier 7N 16149, Genua, Italië) als door MSC Cruises S.A. aangewezen vertegenwoordiger in de Europese Unie en de andere en de bedrijven van zijn groep (zoals vermeld onder sectie 4.a) van deze kennisgeving), die optreden als verwerkers (gezamenlijk 'wij' of 'ons'), verbinden zich ertoe de persoonsgegevens van de passagiers ('uw gegevens') op een eerlijke manier te verwerken.
We verzamelen bij verschillende gelegenheden persoonsgegevens over u, zoals wanneer u de website www.msccruises.be bezoekt, wanneer u een cruise boekt of wanneer u aan boord een aankoop doet, zodat we u een fantastische cruise-ervaring kunnen bieden.
Lees deze kennisgeving, die gebaseerd is op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 of afgekort de 'AVG') a.u.b. aandachtig.
Als u twijfels hebt over de inhoud van dit document of over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op door uw vraag via ons webformulier HIER te verzenden of door te schrijven naar onze Group Data Protection Officer bij MSC Cruises S.A., Avenue Eugène-Pittard 16, Genève, Zwitserland; vermeld in dat geval "Ter attentie van de Data Protection Officer" op de envelop.

2. Waarom, wanneer en hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Ons hoofddoel is u tijdens uw cruise een fantastische ervaring te bieden. Hieronder vindt u de belangrijkste doelen voor de verwerking van uw gegevens. Klik op elke doelstelling om te weten te komen welke categorieën van gegevens er worden verzameld en hoe wij dergelijke gegevens in elk afzonderlijk geval gebruiken.

a. U voorzien van informatie met betrekking tot uw verzoeken over onze cruises (via de website, het Call Center of per e-mail)
We moeten uw naam, contactgegevens en ook de inhoud van uw verzoek kennen. Zonder deze gegevens kunnen we u niet de benodigde informatie verschaffen. We zullen deze gegevens alleen gebruiken om gevolg te geven aan uw verzoek.
In het bijzonder kunt u via de verschillende formulieren op de website verzoeken om op verschillende manieren te worden gecontacteerd (telefoon, e-mail, SMS, berichtensystemen, enz.) en wij zullen contact met u opnemen via de door u gevraagde middelen of, in voorkomend geval, via de middelen die u als voorkeur hebt aangegeven.
Deze verwerking wordt uitgevoerd om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene, voordat hij een overeenkomst aangaat (artikel 6.1(b) van de AVG).
Bovendien kunnen telefoongesprekken worden opgenomen voor rechtmatige doeleinden, indien de lokale regelgeving dit vereist en de verwerking plaatsvindt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen (artikel 6.1(c) van de AVG). In andere gevallen, als het opnemen van gesprekken volgens de plaatselijke wetgeving niet vereist is, kunnen gesprekken worden opgenomen ter bescherming en reproduceerbaarheid van mondelinge toezeggingen als u daarmee instemt, en kunnen ze worden gekoppeld aan andere boekingsgegevens. Gespreksopnamen kunnen ook worden verwerkt voor kwaliteitsborging en opleidingsdoeleinden op basis van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. Als het gesprek wordt opgenomen, wordt u dat aan het begin van het gesprek meegedeeld.

b. Afhandeling en behandeling van de boeking
Op het moment dat u een boeking maakt, dient u uw naam, contactgegevens, geboortedatum en nationaliteit op te geven, zodat u aan boord van onze schepen kunt reizen. We registreren ook informatie over uw cruisekeuzes, zoals het kajuittype en het type cruise-ervaring. Als u problemen ondervindt tijdens de betalingsfase van uw boeking (d.w.z. een technisch probleem of een fout bij de betaling), kunnen we binnen 24-48 uur na uw poging om de boeking af te ronden rechtstreeks telefonisch contact met u opnemen om onze ondersteuning aan te bieden. We verwerken deze gegevens op basis van onze overeenkomst met u (artikel 6.1(b) van de AVG).
U dient, daar waar van toepassing ook informatie te verstrekken over uw geldige reisdocumenten en visa. Wij verwerken deze informatie om te voldoen aan de wettelijke vereisten in de bestemmingshavens en dus op basis van een bestaande wettelijke verplichting (artikel 6.1(c) van de AVG).
Tijdens de boeking kan het gebeuren dat u in sommige gevallen gegevens communiceert die informatie onthullen over uw gezondheid of zelfs over uw religieuze voorkeur (bijvoorbeeld voorkeuren inzake eten die aangeven dat u een specifiek geloof belijdt, zoals koosjer of halal eten of medische aandoeningen die speciale bijstand vereisen aan boord, zoals een handicap of coeliakie). We verzamelen deze gegevens in ons formulier 'Special Needs” en verwerken ze alleen op basis van uw geïnformeerde en specifieke toestemming (art. 9.2(a) van de AVG). U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken, maar houd er rekening mee dat indien u ze niet verstrekt, we niet tegemoet kunnen komen aan uw behoeften aan boord.
Wanneer u een boeking doet bij een reisbureau, zal dat reisbureau, optredend als autonome gegevensbeheerder, de hierboven vermelde gegevens invoeren in onze boekingssystemen. Het reisbureau is dan verantwoordelijk voor de verwerking die het uitvoert op uw persoonsgegevens en voor de gepaste maatregelen inzake gegevensbescherming. Neem contact op met uw reisbureau voor informatie over hoe het uw persoonsgegevens verwerkt.

c. Het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en communicaties naargelang uw voorkeuren
Wanneer u ons een bericht stuurt aan de hand van de pagina 'Contact' en door het aanvinken van het toestemmingsvakje aangeeft dat u gepersonaliseerde informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, zullen we via e-mail, telefoon of WhatsApp contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van onze recentste aanbiedingen en cruiseproducten, waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor u.
Als u uw toestemming hebt gegeven, zullen wij bovendien contact met u opnemen om producten en diensten aan te prijzen die worden aangeboden door onze dochterondernemingen, bijvoorbeeld Explora SA (maatschappelijke zetel: 16 avenue Eugène-Pittard 1206 Genève, Zwitserland), of door onze partners.
U heeft ook de mogelijkheid om uw geïnformeerde en specifieke toestemming te geven voor de ontvangst van gepersonaliseerde informatie van ons, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of bij de MSC Voyagers Club, wanneer u bij ons een verzoek indient voor een brochure of telefoongesprek, alsook wanneer u zich inschrijft voor een bezoek aan een schip of deelneemt aan één van onze wedstrijden die we organiseren op onze website. In alle hierboven vermelde gevallen bent u niet verplicht om uw toestemming te geven voor de ontvangst van gepersonaliseerde berichten en aanbiedingen van ons, maar zonder uw toestemming kunnen we u geen gepersonaliseerde aanbiedingen opsturen.
Aangezien de verwerking van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden gebaseerd is op uw specifieke toestemming (artikel 6.1(a) van de AVG), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de link 'uitschrijven' onderaan de marketing- email die u van ons ontvangen heeft of door de contactgegevens te gebruiken die in punt 1 van deze kennisgeving worden vermeld.
Voordat u aan boord gaat van het cruiseschip, kunt u aangeven of u interesse heeft om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen in uw kajuit. Reist u bijvoorbeeld met kinderen, dan zullen we u specifieke informatie sturen over evenementen die we aan boord voor kinderen organiseren. U kunt er ook voor kiezen uw toestemming niet te geven; in dat geval zult u tijdens de cruise in de kajuit geen gepersonaliseerde berichten ontvangen. We zullen uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen die we hebben in de communicatie aan u van promoties aan boord die lopen tijdens uw cruise en die uw cruise-ervaring kunnen verbeteren (artikel 6.1(f) van de AVG). Bovendien maken we tijdens uw bezoek aan onze website gebruik van profileringscookies die bepaalde informatie over u kunnen traceren, op voorwaarde dat u uw toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van dergelijke cookies. We gebruiken deze informatie om onze website intuïtiever te maken en om u producten of diensten voor te dragen die voor u interessant kunnen zijn. Hieronder vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën die op de Website worden gebruikt.

d. Het sturen van informatie over producten en diensten die soortgelijk zijn met die die u al geboekt heeft
Wanneer u ons uw e-mailadres verstrekt tijdens de boeking van een cruise bij ons, sturen wij u informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de producten en diensten die u hebt geboekt, tenzij u tijdens de boeking gebruik hebt gemaakt van uw recht ervoor te kiezen om geen marketingberichten van ons te ontvangen. Als u dit soort informatie niet wenst te ontvangen, selecteer dan het opt-outvakje tijdens de boeking of klik op de relevante link 'uitschrijven' in een van de e-mails die wij u gestuurd hebben.
Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die wij erbij hebben dat u op de hoogte wordt gebracht van promoties aan boord die lopen tijdens uw cruise en die uw cruise-ervaring kunnen verbeteren (artikel 6.1(f) van de AVG).

e. De behandeling van verzoeken, klachten en commentaar
We houden de commentaren en klachten die u aan boord maakt bij om op een degelijke manier te kunnen ingaan op uw verzoeken. We verwerken deze gegevens in relatie met onze levering van diensten aan u en dus op basis van de boekingsovereenkomst (artikel 6.1(b) van de AVG). U kunt ervoor kiezen om anoniem een klacht in te dienen of commentaar te geven; houd u er in dat geval rekening mee dat het voor ons dan onmogelijk is om gevolg te geven aan uw klacht of u bijstand en steun te geven.
Bovendien kunnen we de inhoud van het verzoek, klacht of commentaar gebruiken om onze diensten aan boord te verbeteren. In dit geval beperken we zoveel mogelijk het gebruik van gegevens waarmee uw identiteit bekend zou kunnen worden gemaakt. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen die we hebben in de ontwikkeling van onze diensten op een manier die verzekert dat onze gasten een aangename ervaring hebben aan boord in overeenstemming met artikel 6.1(f) van de AVG.

f. Zorgen voor veiligheid aan boord
We houden te allen tijde informatie over de personen aan boord bij om crisissituaties aan te kunnen pakken en te verzekeren dat iedereen veilig is tijdens de cruise. Daarom registreren we uw naam, kajuitnummer, foto (genomen wanneer u aan boord bent gekomen), geboortedatum, personen met wie u reist, vertrekhaven, aankomsthaven en informatie over de speciale behoeften waardoor u mogelijk speciale bijstand nodig heeft tijdens noodgevallen.
We verwerken deze gegevens met het doel om de openbare veiligheid te garanderen en voor het beheersen van potentiële crisissituaties (Artikel 6.1(d) AVG). Om veiligheidsredenen maken we aan boord van onze schepen gebruik van beveiligingscamera's, waaronder bij alle toegangspunten en in alle openbare ruimtes. Opnames met deze beveiligingscamera's geschieden continu, 24 uur per dag. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking is MSC Cruise Management (VK) Ltd, 5 Roundwood Avenue, Londen, en de gegevensverwerker is MSC Cruises S.A., Avenue Eugène-Pittard 16, Genève.

g. Bijkomende verwerkingsactiviteiten aan boord
Tijdens de cruise kan er aan de hand van papieren formulieren bepaalde bijkomende informatie over u worden verzameld om u in staat te stellen deel te nemen aan specifieke activiteiten (bijvoorbeeld de gym of de spa) of om het verzoek voor specifieke pakketten te reserveren. De gegevens die worden verwerkt verschillen afhankelijk van de specifieke activiteit aan boord, maar we zorgen ervoor dat we alleen de strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn om de specifieke doeleinden te bereiken, verzamelen. U bent gehouden het formulier in te vullen, als u die specifieke verzochte aanbieding/evenement/pakket wilt ontvangen en we zullen de gegevens verwerken op basis van onze overeenkomst met u (artikel 6.1(b) van de AVG).
We verwerken ook sommige persoonsgegevens over u om een tafel voor het diner tijdens de cruise in één van onze a la carte restaurants toe te wijzen om ervoor te zorgen dat u van uw maaltijd kunt genieten zonder dat u moet zoeken naar een geschikte tafel voor uzelf en de personen met wie u reist. Bij de toewijzing van de tafels houdt onze maître d’hôtel rekening met zaken zoals de grootte van de groep waarin u reist, de plaats waar u de cruise geboekt heeft en uw gewenste taal. U kunt te allen tijde een andere tafel vragen door contact op te nemen met de maître d’hôtel of de gastenservice aan boord. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen die we hebben in de verzekering dat al onze passagiers een geschikte plaats voor het avondeten aan boord krijgen (artikel 6.1(f) van de AVG).
De informatie die aan boord verzameld wordt, wordt bewaard zolang dat nodig is voor elk doeleinde.

h. Loyaliteitsprogramma
We kunnen de gegevens van uw account voor het loyaliteitsprogramma verwerken door middel van een unieke Voyager's Club-ID, die informatie bevat over uw puntensaldo, accountactiviteit, cruiser-mijlpalen, en loyaliteitsniveau. Bij het aanmelden voor een van onze loyaliteitsprogramma's worden deze gegevens door ons voor u aangemaakt; deze gegevens worden vervolgens door ons bijgewerkt bij boekingen en andere activiteiten op uw loyaliteitsaccount.
Als u speelt in het casino aan boord, en hierbij uw kaart gebruikt, houden we informatie bij over uw activiteiten en uitgaven in deze casino's aan boord (waaronder hoeveel u uitgeeft, informatie over loyaliteitsbeloningen en uw speelpatroon). We gebruiken deze gegevens soms voor het identificeren van gasten die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het spelen in casino's. Als alternatief kunt u contant geld gebruiken; hierbij houden we geen informatie bij over uw speelpatroon.

i. MSC 360VR-app

Als u ervoor kiest om onze mobiele app MSC 360 VR te downloaden voor een meeslepende cruiseconfigurator waarmee u een voorproefje krijgt van de opwinding van uw volgende cruise, dan verzamelen we via de app uw voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, met als doel om onze catalogus voor u aan te passen aan de selecties die u in de app kunt aangeven.

j. Gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot CCTV

Wij gebruiken gesloten televisiecircuits ("CCTV") of andere bewakingsmiddelen aan boord van onze schepen, ook bij alle toegangspunten en in openbare ruimten. Deze CCTV camera's nemen continu op, en beelden van u kunnen in deze opnames voorkomen. De camerabeelden kunnen ook geluidsopnamen bevatten. Wij voeren deze activiteit uit op basis van onze legitieme belangen en gebruiken deze informatie voor veiligheidsdoeleinden, om incidenten te herkennen, te identificeren en te bewaren, om onderzoeken en beroepen te vergemakkelijken, om onze rechten en die van onze passagiers te beschermen, om maatregelen op het gebied van de volksgezondheid mogelijk te maken, om fraude in onze casino's te voorkomen en op te sporen; of om te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten.
Wanneer records niet worden gebruikt, bewaren wij ze tot 30 dagen na de datum van opname. Opnames die uit het CCTV-systeem worden gehaald, worden verwerkt totdat dit in de omstandigheden van het specifieke geval nodig is en zijn alleen toegankelijk met speciale toestemming, en de toegang tot de opnames wordt beperkt door een elektronisch toegangscontrolesysteem.

 

k. Commerciële foto's aan boord
Aan boord van onze schepen zijn er een aantal kiosken die worden beheerd door onze externe partners. Hier kunt u alle foto's en video's die tijdens de cruise van u zijn gemaakt bekijken, kopen en afdrukken. Als u uw foto's later wilt bekijken, kunt u ze na de cruise online kopen en downloaden met het ID op uw cruisekaart. Wij verwerken uw gegevens in dit verband in overeenstemming met artikel 6.1(b) van de Verordening. In het geval van speciale evenementen of commerciële foto's die publiekelijk worden getoond aan boord, zullen we u voorzien van een specifiek formulier om uw toestemming te vragen (op basis van artikel 6.1(a) van de GDPR).

3. Hoelang bewaren wij de gegevens?

In overeenstemming met artikel 5.1(e) van de AVG worden de door ons verzamelde persoonsgegevens in een vorm gehouden die de identificatie van de betrokkene alleen mogelijk maakt totdat de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en worden verwerkt, bereikt zijn in elk specifiek geval en in ieder geval niet langer dan er voorgeschreven wordt door de relevante wetten van toepassing.

We hebben een bedrijfsbeleid inzake het bewaren van gegevens vastgesteld dat het tijdskader voor de gegevensverwerking specificeert. Aan het einde van die periode moeten alle kopieën met persoonsgegevens ofwel vernietigd of geanonimiseerd worden aan de hand van adequate technieken die de identificatie van de betrokkene niet opnieuw mogelijk maken.

4. Categorieën van gegevensontvangers en overdracht van persoonsgegevens

a. Bedrijven van onze groep
We delen informatie over u met de bedrijven van onze groep, afhankelijk van het land waar de boeking gemaakt is en met als doel u specifieke diensten te verstrekken. Alle bedrijven verwerken de persoonsgegevens in naleving van de AVG.
Afhankelijk van het land waar de boeking gemaakt is, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een van de bedrijven van onze groep die optreedt als gegevensverwerker op instructies van de gegevensbeheerder. De bedrijven van de MSC Cruises-groep die de persoonsgegevens van Europese passagiers verwerken: MSC Cruises S.A., MSC Crociere S.p.A., MSC Cruise Management UK Ltd, MSC Cruises UK Ltd, MSC Food & Beverage Division Spa, MSC Kreuzfahrten AG, MSC Cruises Belgium NV, MSC Cruises Scandinavia AB, MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, MSC Cruises The Netherlands B.V., MSC Cruises Ltd – Cyprus, Mediterranean Shipping Cruises Cruceros Sau en MSC Kreuzfahrten GmbH.
In beperkte gevallen kunnen de hierboven vermelde bedrijven optreden als gegevensbeheerders met betrekking tot een specifieke gegevensverwerkingsactiviteit (bijvoorbeeld wanneer er wedstrijden worden georganiseerd en gehouden op een lokaal niveau). In dergelijke gevallen zullen we u voorzien van een afzonderlijke privacy kennisgeving die betrekking heeft op die specifieke activiteit.
De persoonsgegevens van passagiers in de EU worden normaal gesproken niet gedeeld met bedrijven van onze groep die buiten Europa gevestigd zijn. Als er echter gegevens moeten worden overgedragen naar een niet-EU/EER-land, zal MSC Cruises de relevante veiligheidsmaatregelen nemen om te verzekeren dat de overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving van toepassing en in het bijzonder met de bepalingen van de AVG.

b. Commerciële partners

Sommige diensten die u bij ons boekt, worden geleverd door onze commerciële partners. Sommige excursies of ervaringen aan land kunnen geleverd worden door onze lokale reisgidsen die zorgvuldig geselecteerd zijn door MSC Cruises op basis van hun kennis en ervaring. Wij moeten uw naam aan dergelijke partners communiceren, zodat ze de door u geboekte dienst kunnen leveren.
In dergelijke gevallen communiceren we alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn en we hebben overeenkomsten met onze commerciële partners om te verzekeren dat de gegevens die we aan hem communiceren alleen gebruikt worden voor de specifieke doeleinden die gerelateerd zijn aan de inwilliging van uw verzoek.
Onze commerciële partners zijn actief in de volgende sectoren:
• toerisme (bijv. touroperators, lokale reisgidsen);
• vervoersdiensten (bijv. bus, trein, vliegtuig of andere vervoersmiddelen, afhankelijk van het verzochte type dienst naargelang het geval);
• verzekeringsmaatschappijen (bijv. wanneer er tijdens de cruise een behoefte is om uw verzekeringspakket te activeren);
• restaurants en winkels (bijv. wanneer u zich inschrijft voor een lunch, diner of voor speciale aanbiedingen); in sommige gevallen, wanneer de lunch/diner inbegrepen is in een door ons aangeboden pakket dat geleverd wordt door een van onze commerciële partners, communiceren we gegevens over allergieën of voorkeuren inzake eten die gezondheidsinformatie over u kunnen onthullen. We besteden de grootste zorg om te verzekeren dat uw identiteit alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is, wordt onthuld en waar dat mogelijk is, werken we met anonieme gegevens.
Persoonsgegevens worden echter overgedragen naar een niet-EU/EER-land als de commerciële partner gevestigd is buiten de EU/EER. MSC Cruises neemt de relevante veiligheidsmaatregelen om te verzekeren dat de overdracht uitgevoerd wordt in overeenstemming met de privacy wetgeving van toepassing en in het bijzonder met de bepalingen van de AVG door afhankelijk van de situatie ofwel een specifieke overeenkomst aan te gaan met de commerciële partner of door de gepaste veiligheidsmaatregelen die goedgekeurd zijn door de EU te ondertekenen.

c. Het delen van gegevens met havenagenten en -autoriteiten
Als reisorganisator moeten we bepaalde informatie over onze passagiers delen met lokale havenagenten en -autoriteiten voor inreis doeleinden. Het delen van gegevens met deze agenten en autoriteiten kan de overdracht van gegevens buiten de EU/EER veroorzaken, indien deze rechtspersonen zich in een land bevinden dat buiten de EU/EER ligt. Deze gegevens worden gedeeld en overgedragen op basis van het legitiem belang dat MSC Cruises heeft met betrekking tot de verstrekking van informatie aan de relevante autoriteiten en enkel de strikt noodzakelijke gegevens worden gecommuniceerd.
We zijn verplicht om mee te werken met overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties in alle landen langs uw route, waaronder met douane- en immigratiediensten. Om veiligheids- of immigratieredenen kunnen er vooraf aan uw cruise, tijdens uw cruise of na het van boord gaan, persoonlijke gegevens van u worden gedeeld met deze entiteiten. Onze immigratiemedewerkers helpen u graag bij eventuele vragen over deze gegevensverwerkingsactiviteiten.

5. Uw rechten als betrokkene

De AVG voorziet in een versterking van de rechten en MSC Cruises zich ertoe verbindt om u de gepaste controle over uw eigen persoonsgegevens te bieden.
U heeft in het bijzonder de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

a. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het verkrijgen van specifieke informatie over hoe wij die verwerken, in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. Houd er rekening mee dat u alleen dit recht kunt uitoefenen met betrekking tot uw eigen gegevens of de gegevens van een minderjarige of een ander kwetsbaar persoon, wanneer u dergelijke gegevens verstrekt heeft als de drager van ouderlijke verantwoordelijkheid of wettelijke verantwoordelijkheid. MSC Cruises behoudt zich het recht voor om een bewijs van identiteit te vragen, alsook om te weigeren de persoonsgegevens te verstrekken, als de identiteit of de relevante relatie met de betrokkene niet bewezen kan worden.

b. Het recht op de correctie van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 16 van de AVG, waaronder aan de hand van de verstrekking van een bijkomende verklaring.

c. Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de rechten van vrije meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting waarvoor de verwerking vereist wordt door een wet van de Unie of een wet van een lidstaat waaraan MSC Cruises onderhevig is of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid die de beheerder gekregen heeft; voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met de punten (h) en (i) van artikel 9.2, alsook met artikel 9.3 van de AVG; of voor de vaststelling, uitoefening, verdediging van een recht in rechte.

d. Het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met artikel 18 van de AVG kan dit recht in de volgende gevallen worden uitgeoefend:

• tijdelijke beperking, wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist. In dit geval zullen we de verwerking van uw gegevens beperken voor de periode die we nodig hebben om de nauwkeurigheid van uw gegevens te verifiëren en zullen we u voorzien van feedback over de intrekking van de beperking;
• de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats hiervan de beperking van het gebruik ervan;
• MSC Cruises S.A. heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening en verdediging van een recht in rechte;
• wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21.1 van de AVG, wordt de verwerking beperkt voor de duur van de verificatie waarin er zal worden gecontroleerd of onze legitieme gronden uw rechten als betrokkene terzijde schuiven.

e. Het recht op de portabiliteit (Mate van integratie met de bestaande IT infrastructuur) van de gegevens.
In overeenstemming met artikel 20 van de AVG kunt u dit recht uitoefenen in die gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op uw contractuele relatie met MSC Cruises S.A. of met een van de bedrijven van onze groep en de verwerking wordt uitgevoerd aan de hand van geautomatiseerde middelen.

f. Het recht op bezwaar te allen tijde tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In overeenstemming met artikel 21 van de AVG kunt u dit recht uitoefenen, wanneer de verwerking gebaseerd is op de uitvoering van een taak van algemeen belang of op de uitvoering van de officiële bevoegdheid die ons gegeven is of wanneer de verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen.

g. Het recht om niet onderhevig te zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die leidt tot rechtsgevolgen die op u betrekking hebben of die op een soortgelijke manier aanzienlijk invloed hebben op u. In overeenstemming met artikel 22 van de AVG kunt u dit recht uitoefenen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MSC Cruises S.A. of een van de bedrijven van onze groep of tenzij de verwerking geautoriseerd door een wet van de Unie of een wet van een lidstaat waaraan wij onderhevig zijn en waarin er ook de gepaste maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen worden bepaald; of als de verwerking gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming.

h. Het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats, werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk vormt op deze Verordening, in overeenstemming met artikel 77 van de AVG.
U kunt de lijst met alle Europese toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming vinden op de volgende link:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u HIER uw verzoek indienen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten onder punt 2 op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), kunt u op verzoek informatie verkrijgen over de afwegingstoets door een e-mail te sturen naar dpo@msccruises.com of via de contactgegevens in punt 1 van deze kennisgeving.

6. Wijzigingen aan deze kennisgeving

We behouden ons het recht voor om deze kennisgeving op om het even welk moment te updaten, wijzigen, er delen aan toe te voegen of eruit te verwijderen. In dergelijk geval zullen we de herziene kennisgeving op deze pagina plaatsen. De datum van de 'laatste update' zal ook onderaan gewijzigd worden en op de website zal er een banner worden weergegeven om uw aandacht te trekken op het feit dat er wijzigingen uitgevoerd zijn.
Elke versie van de kennisgeving gaat van kracht op het moment waarop ze op de website wordt gepubliceerd. Voor aanzienlijke wijzigingen aan de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming nodig, in overeenstemming met de wetgeving van toepassing.
U bent verantwoordelijk om van tijd tot tijd dit document te raadplegen om te verzekeren dat u op de hoogte bent van de huidige versie. Als u een vroegere versie van deze kennisgeving wilt verkrijgen, neem dan contact met ons op aan de hand van de contactgegevens die in sectie 1 van deze kennisgeving gegeven zijn.

8. Contact met ons opnemen

MSC Cruises S.A. en de bedrijven van de MSC Cruises-groep zijn volledig toegewijd om te verzekeren dat uw privacy te allen tijde gerespecteerd wordt en dat de verwerking van de persoonsgegevens die uitgevoerd wordt in naleving is van de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing.
Als u twijfels of vragen heeft over de gegevensverwerking die wij of een van de bedrijven van onze groep uitvoeren, neem dan contact met ons op via het speciale webformulier aan de hand van de contactgegevens die in sectie 1 van deze kennisgeving gegeven zijn.

Laatste update: 30.06.2023