PLANET

Bij MSC Cruises geloven we dat cruisen duurzamer kan. Van de introductie van schonere brandstoffen op onze vloot tot de productie van zoet water aan boord, we verleggen de grenzen van wat mogelijk is op zee. Onze groeiende vloot is een verklaring van onze inzet voor de toekomst van deze planeet.

Het koolstofarm maken van onze maritieme activiteiten is een kernelement van onze duurzaamheidsstrategie. Om onze inzet hiervoor te demonstreren, hebben we een ambitieuze doelstelling van netto nul-emissies in 2050, die verder gaat dan de huidige IMO (International Maritime Organization) ambitie van 50% reductie van broeikasgassen in 2050.

Vermindering van de koolstofintensiteit

We schatten momenteel dat we tegen 2027 de intensiteitsambitie van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) van 40% reductie zullen halen - drie jaar eerder dan de streefdatum van 2030 die door de IMO is vastgesteld en door CLIA als doelstelling is aangenomen.

Aangezien het koolstofvrij maken van maritieme activiteiten een van onze belangrijkste prioriteiten is, is ons ambitieuze doel om tegen 2050 een uitstoot van nul te bereiken.

Vermindering van de koolstofintensiteit

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Energie-efficiëntie en geavanceerd scheepsontwerp

Voor elke nieuwe scheepsklasse die we ontwikkelen, herzien we het ontwerp volledig om optimale efficiëntie te bereiken. Wij heroverwegen de algemene structuur van het schip, de dekruimte, de gewichtsverdeling, inclusief de scheepsromp, het roer en de bolle boeg om een optimale hydrodynamica en aerodynamica te bereiken en de energie- en brandstofefficiëntie te maximaliseren. 

 


Luchtvervuiling verminderen
Wij hebben op 15 van onze cruiseschepen hybride uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) geïnstalleerd die de SOx-uitstoot met 98% verminderen, en selectieve katalytische reductiesystemen op 3 schepen, die de NOx-uitstoot tot 90% verminderen. 
 
Stralingsgeluid onder water
Onze nieuwste geluidsarme propellers en innovatieve rompontwerpen verminderen de impact op het zeeleven en verhogen het comfort voor gasten en bemanning. 
 
Water is kostbaar
Meer dan 80% van ons zoetwater wordt aan boord geproduceerd. Beluchtingskranen verminderen het verbruik tot 2/3 en geavanceerde afvalwaterbehandelingssystemen zuiveren al het verbruikte water.
 
Afvalbeheer
Wij beperken het afval tot een minimum en scheiden papier, aluminium, glas, plastic en ander recyclebaar materiaal voor levering aan gespecialiseerde havenrecyclingfaciliteiten.
 
Nieuwe soorten brandstof
In 2022 lanceerden we MSC World Europa, ons eerste LNG-schip. LNG elimineert grotendeels de uitstoot van zwaveloxiden (SOx) en deeltjes in de uitlaat, vermindert de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 85% en de uitstoot van CO2 tot 25%. 
 
Maximale energie-efficiëntie
LED-verlichting en slimme verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen hebben ertoe bijgedragen dat de efficiëntie van de vloot sinds 2008 met 35% is verbeterd.
 
Walstroomvoorziening
11 van onze schepen kunnen nu worden aangesloten op walstroom, waardoor de motoren aan boord kunnen worden uitgeschakeld terwijl ze op hun ligplaats liggen.
 
Geavanceerde analyses
Digitalisering stelt ons in staat te anticiperen op inefficiënties in systemen en apparatuur, deze aan te pakken en de bemanning specifieke aanwijzingen te geven om de prestaties te verbeteren.
 
Warmteterugwinning
Warmteterugwinningssystemen zorgen voor een intelligente herverdeling van warmte en koude waar dat nodig is in het schip.
 
Trimstabilisator
Een softwaretoepassing controleert de stabiliteit van het schip om de dekofficieren te helpen de trim van het schip te optimaliseren - en zo het brandstofverbruik te verminderen.
 
Vermindering van de weerstand
Onze scheepsrompen zijn gecoat met hi-tech verf die de groei van mariene organismen vertraagt, waardoor de weerstand wordt verminderd en de energie-efficiëntie wordt verbeterd.
 
Ballastwaterbehandelingssysteem
Al het ballastwater wordt gefilterd en met UV-stralen behandeld voordat het op zee wordt geloosd, zodat het geen schadelijke waterorganismen en ziekteverwekkers bevat.

Energie-efficiëntie en geavanceerd scheepsontwerp

Advanced ship design | MSC Cruises

Leidend in de energietransitie

Nieuwe technologie en koolstofarme brandstoffen zijn fundamenteel voor onze koolstofreductiestrategie. Daarom hebben we in november 2022 de MSC World Europa opgeleverd, een van onze nieuwste schepen en een van de meest milieuvriendelijke schepen op zee. MSC World Europa wordt aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG), waardoor koolstofdioxide met 25% wordt verminderd, zwaveloxiden en deeltjes vrijwel geheel verdwijnen en stikstofoxiden met wel 85% worden gereduceerd.
 
Daarnaast is MSC World Europa uitgerust met een technologie genaamd "brandstofcel", waarmee de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kan worden verminderd. Brandstofcellen wekken energie op via een elektrochemische reactie die veel efficiënter is dan traditionele verbrandingsmotoren.
 
We werken ook samen met technologie- en energieleveranciers om andere bekende oplossingen en nieuwe brandstoffen met een lagere of nulemissie te ondersteunen en te testen.

Leidend in de energietransitie

MSC World Europa | MSC Cruises

Verbetering van de kwaliteit van de emissies van schepen

Vandaag zijn 15 van de 21 schepen van MSC Cruises uitgerust met uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) om de zwaveluitstoot van schepen met 98% te verminderen.

Onze hybride EGCS kan in een open of gesloten lus werken, zodat het waswater kan worden opgevangen in vuilwatertanks om directe lozing in havens of andere gevoelige gebieden te voorkomen.

5 van onze schepen zijn uitgerust met een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR), dat stikstofoxiden (NOx) uit de scheepsuitlaat aanzienlijk vermindert en omzet in onschadelijke stikstof en water, door middel van geavanceerde actieve emissiecontroletechnologie. Alle toekomstige schepen zullen worden uitgerust met SCR-systemen. 
 
11 van onze schepen, waaronder al onze nieuwe schepen, zijn uitgerust met een walstroomvoorziening. Hierdoor kunnen de motoren aan boord worden uitgeschakeld, wat de uitstoot vermindert. Wij verbinden ons ertoe deze systemen te gebruiken wanneer walstroom beschikbaar is.
 

Verbetering van de kwaliteit van de emissies van schepen

Improving Air Quality | MSC Cruises

Zoetwater

Onze schepen zijn uitgerust met de nieuwste zoetwaterproductie-installaties en 80% van al het aan boord gebruikte zoetwater wordt met behulp van ontziltingstechnologie uit zee gewonnen. Dit betekent dat wij deze kostbare hulpbron zo min mogelijk onttrekken aan bestemmingen aan land waar zoet water schaars kan zijn. Op onze nieuwsschepen produceren wij zelf tot 3 miljoen liter per dag, het equivalent van een Olympisch zwembad!
 
Met het aan boord geproduceerde zoetwater maken we zelfs ons eigen bier. Onze microbrouwerij gebruikt zoet water dat aan boord uit zeewater wordt geproduceerd, dus we besparen niet alleen water, maar we vervoeren ook minder bier op onze schepen en beheren minder afval, zoals bierblikjes en -flesjes. 

Zoetwater

Water preservation | MSC Cruises

Vermindering van het geluid

Onze schepen zijn ontworpen om het geluid dat onder het wateroppervlak wordt uitgestraald te verminderen, zodat lawaai of trillingen die gevolgen kunnen hebben voor waterzoogdieren tot een minimum worden beperkt. Geluidsreductie wordt op verschillende niveaus bereikt. Er wordt veel moeite gedaan om het ontwerp van de scheepsromp, de hydrodynamica en het voortstuwingssysteem te bestuderen en te perfectioneren.


Via uitgebreide tests en simulaties creëert MSC Cruises een optimaal rompontwerp en een bolle boeg om de weerstand bij het bewegen door het water te minimaliseren. Minder 'weerstand' betekent een soepelere beweging door het water en minder lawaai. Isolatie van potentieel lawaaierige apparatuur zoals motoren en generatoren aan boord van het schip zal ook een positieve impact hebben op de vermindering van het lawaai onder water.


Wij verminderen het geluid ook dankzij onze schroef die is uitgerust met een luchtsmeersysteem dat de druk rond de schroef in evenwicht houdt. Als het schip door het water beweegt, creëren de schroefbladen een lage druk en het luchtbelsysteem is in staat dit te egaliseren, waardoor het geluid wordt verminderd.

Vermindering van het geluid

Reducing noise | MSC Cruises

Energiebesparing aan boord

De verlichting van onze schepen wordt verzorgd door energie-efficiënte LED. De LED-lampen die we op onze schepen gebruiken zijn tot 75% efficiënter dan traditionele lampen en gaan minstens 7 keer langer mee.


Warmteterugwinningssystemen zorgen voor een intelligente herverdeling van warmte en koude waar dat nodig is op het schip. Wij zorgen er met name voor dat de afvalwarmte van de motoren niet verloren gaat, maar wordt gebruikt om water voor de was te verwarmen en om uit zeewater zoet water te genereren door verdamping.


Bovendien verzamelen onze schepen voortdurend duizenden verschillende gegevensreeksen en sturen die door naar onze teams van deskundigen aan wal. Wij gebruiken deze gegevens om beter te begrijpen hoe wij werken en om de efficiëntie op alle gebieden van onze activiteiten te verbeteren.

Energiebesparing aan boord

Saving energy on board | MSC Cruises

Ballastwaterbehandeling

Een van de uitdagingen bij de exploitatie van een cruiseschip is om het gewicht, het zwaartepunt en de stabiliteitsvereisten evenwichtig en consistent te houden tijdens een reis. Om ons daarbij te helpen zijn er in het onderste gedeelte van een schip tanks verspreid die met zeewater kunnen worden gevuld om als ballast te dienen.
 
Uit wetenschappelijk onderzoek in de loop der jaren is gebleken dat door deze praktijk bacteriën, microben, kleine ongewervelde dieren, larven en andere micro-organismen van de ene plaats naar de andere over de hele wereld kunnen worden vervoerd, waardoor plaatselijke ecosystemen kunnen worden bedreigd.
 
Om dit te voorkomen en om te voldoen aan strenge internationale voorschriften zijn al onze schepen uitgerust met een ballastwaterbehandelingssysteem dat voldoet aan de normen van het internationale VN-bestuursorgaan, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dit systeem beschermt tegen de onvrijwillige introductie van invasieve mariene soorten. In 2022 is 100% van het ballastwater gefilterd en UV-behandeld voordat het op zee wordt geloosd.

Ballastwaterbehandeling

Schoner water

Het meeste water op onze schepen wordt aan boord geproduceerd, met zeer efficiënte systemen die uit zeewater schoon zoet water produceren. Wij houden de oceaan zoals hij hoort te zijn: schoon. Al het water aan boord van onze schepen wordt behandeld en gereinigd volgens uitstekende internationale normen voordat het weer in zee gaat.  Al onze schepen zijn uitgerust met afvalwaterzuiveringssystemen die zijn ontworpen en worden onderhouden volgens de hoogste normen - zelfs hoger dan veel faciliteiten aan wal.

Hoewel de regelgeving in het algemeen toestaat dat onbehandeld afvalwater (zwart water) wordt geloosd zodra een schip meer dan 12 zeemijlen van land verwijderd is, staan wij dit onder normale omstandigheden niet toe en eisen wij dat het schip toestemming vraagt aan de maatschappij, wanneer een zeldzame en uitzonderlijke lozing noodzakelijk is.

Schoner water

Cleaner water | MSC Cruises

Vuilnisbeheer

Al onze schepen zijn uitgerust met uitgebreide faciliteiten voor vast afvalbeheer en recycling.

Al het organische afval, evenals recyclebare wegwerpartikelen zoals plastic, metalen, papier en glas, wordt verzameld en gescheiden door speciaal opgeleide bemanningsleden. Afval wordt samengeperst, gescheiden of verbrand en restafval wordt zorgvuldig afgeleverd bij speciale havenfaciliteiten.
 
Opleiding van onze bemanning, niet alleen om afval te verwerken, maar om het belang van afvalbeheer te begrijpen, staat centraal in wat wij doen. Onze bemanningsleden worden voortdurend getraind om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte blijven van de hoogste normen en onze gasten kunnen informeren over de noodzaak van scheiden en recyclen.

De Environmental Compliance Officer op elk schip is verantwoordelijk voor de naleving van de afvalbeheerprotocollen. 

Vuilnisbeheer

Solid Waste Management | MSC Cruises

DUURZAAMHEIDSRAPPORTEN

Ons duurzaamheidsprogramma is georganiseerd rond vier belangrijke pijlers: Planet, People, Place en Procurement.

Bekijk onze duurzaamheidsrapporten en ontdek wat wij doen om duurzaam cruisen te bevorderen.