PLANET

Bij MSC Cruises geloven we dat cruisen duurzamer kan. Van de introductie van schonere brandstoffen op onze vloot tot de productie van zoet water aan boord, we verleggen de grenzen van wat mogelijk is op zee. Onze groeiende vloot is een verklaring van onze inzet voor de toekomst van deze planeet.

Het koolstofarm maken van onze maritieme activiteiten is een kernelement van onze duurzaamheidsstrategie. MSC Cruises streeft naar netto nul broeikasgas emissies tegen 2050.

Vermindering van de koolstofintensiteit

Wij geloven dat wij de doelstelling van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) inzake koolstofintensiteit van 40% vermindering ten opzichte van de niveaus van 2008 ruimschoots vóór de door de IMO vastgestelde mijlpaal van 2030 zullen halen.

Aangezien het koolstofvrij maken van maritieme activiteiten een van onze belangrijkste prioriteiten is, is ons ambitieuze doel om tegen 2050 een broeikasgas emissies van nul te bereiken.

Vermindering van de koolstofintensiteit

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Energie-efficiëntie en geavanceerd scheepsontwerp

Voor elke nieuwe scheepsklasse die we ontwikkelen, herzien we het ontwerp volledig om optimale efficiëntie te bereiken. Wij heroverwegen de algemene structuur van het schip, de dekruimte, de gewichtsverdeling, inclusief de scheepsromp, het roer en de bolle boeg om een optimale hydrodynamica en aerodynamica te bereiken en de energie- en brandstofefficiëntie te maximaliseren. 

 


Luchtvervuiling verminderen
Wij hebben op 15 van onze cruiseschepen hybride uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) geïnstalleerd die de SOx-uitstoot met 98% verminderen, en selectieve katalytische reductiesystemen op 6 schepen, die de NOx-uitstoot tot 85% verminderen.
 
Stralingsgeluid onder water
Onze nieuwste geluidsarme propellers en innovatieve rompontwerpen verminderen de impact op het zeeleven en verhogen het comfort voor gasten en bemanning. 
 
Water is kostbaar
Meer dan 80% van ons zoetwater wordt aan boord geproduceerd. Beluchtingskranen verminderen het verbruik tot 2/3 en geavanceerde afvalwaterbehandelingssystemen zuiveren al het verbruikte water.
 
Afvalbeheer
Wij beperken het afval tot een minimum en scheiden papier, aluminium, glas, plastic en ander recyclebaar materiaal voor levering aan gespecialiseerde havenrecyclingfaciliteiten.
 
Nieuwe soorten brandstof
In 2022 lanceerden we MSC World Europa, ons eerste LNG-schip. LNG elimineert grotendeels de uitstoot van zwaveloxiden (SOx) en deeltjes in de uitlaat, vermindert de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 85% en de uitstoot van CO2 tot 25%. 
 
Maximale energie-efficiëntie
Slimme verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen en duurzame LED-verlichting hebben bijgedragen tot een vermindering van de koolstofintensiteit van het wagenpark met 34% sinds 2008.
 
Walstroomvoorziening
11 van onze schepen kunnen nu worden aangesloten op walstroom, waardoor de motoren aan boord kunnen worden uitgeschakeld terwijl ze op hun ligplaats liggen.
 
Geavanceerde analyses
Digitalisering stelt ons in staat te anticiperen op inefficiënties in systemen en apparatuur, deze aan te pakken en de bemanning specifieke aanwijzingen te geven om de prestaties te verbeteren.

Slimme HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)
Intelligente distributie van warmte en koude lucht om de energie die nodig is om gasten en bemanning comfortabel te houden te minimaliseren.
 
Warmteterugwinning
Warmteterugwinningssystemen zorgen voor een intelligente herverdeling van warmte en koude waar nodig in het schip.
 
Trimstabilisator
Een softwaretoepassing controleert de stabiliteit van het schip om de dekofficieren te helpen de trim van het schip te optimaliseren - en zo het brandstofverbruik te verminderen.
 
Vermindering van de weerstand
Onze scheepsrompen zijn gecoat met hi-tech verf die de groei van mariene organismen vertraagt, waardoor de weerstand wordt verminderd en de energie-efficiëntie wordt verbeterd.
 
Ballastwaterbehandelingssysteem
Al het ballastwater wordt gefilterd en met UV-straling behandeld voordat het op zee wordt geloosd, om het transport van invasieve soorten te voorkomen.

Energie-efficiëntie en geavanceerd scheepsontwerp

Advanced ship design | MSC Cruises

Leidend in de energietransitie

Nieuwe technologie en koolstofarme brandstoffen zijn fundamenteel voor onze koolstofreductiestrategie. In juni 2023 leveren wij de MSC Euribia op, een van onze nieuwste schepen en een van de meest milieuvriendelijke schepen op zee. MSC Euribia wordt aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG). Dankzij LNG kunnen we de uitstoot van broeikasgassen CO2e tot 20% verminderen, zwaveloxiden en fijne deeltjes vrijwel volledig elimineren en stikstofoxiden tot 85% terugdringen. Ons volgende schip op LNG zal MSC World America zijn (2025).


We werken ook samen met technologie- en energieleveranciers om innovatieve technologieën te ondersteunen en te testen en hernieuwbare brandstoffen in te zetten om onze emissies verder te beperken.

Leidend in de energietransitie

MSC World Europa | MSC Cruises

Verbetering van de kwaliteit van de emissies van schepen

Vandaag zijn 15 van de 22 schepen van MSC Cruises uitgerust met uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) om de zwaveluitstoot van schepen met 98% te verminderen.

Onze hybride EGCS kan in een open of gesloten lus werken, zodat het waswater kan worden opgevangen in vuilwatertanks om directe lozing in havens of andere gevoelige gebieden te voorkomen.

6 van onze schepen zijn uitgerust met een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR), dat stikstofoxiden (NOx) uit de scheepsuitlaat aanzienlijk vermindert en omzet in onschadelijke stikstof en water, door middel van geavanceerde actieve emissiecontroletechnologie. Alle toekomstige schepen zullen worden uitgerust met SCR-systemen.

12 van onze schepen, waaronder al onze nieuwe schepen, zijn uitgerust met een walstroomvoorziening. Hierdoor kunnen de motoren aan boord worden uitgeschakeld, wat de uitstoot vermindert. Wij verbinden ons ertoe deze systemen te gebruiken wanneer walstroom beschikbaar is.
 

Verbetering van de kwaliteit van de emissies van schepen

Improving Air Quality | MSC Cruises

Zoetwater

Onze schepen zijn uitgerust met de nieuwste zoetwaterproductie-installaties en 80% van al het aan boord gebruikte zoetwater wordt met behulp van ontziltingstechnologie uit zee gewonnen. Dit betekent dat wij deze kostbare hulpbron zo min mogelijk onttrekken aan bestemmingen aan land waar zoet water schaars kan zijn. Op onze nieuwsschepen produceren wij zelf tot 3 miljoen liter per dag, het equivalent van een Olympisch zwembad!
 
Met het aan boord geproduceerde zoetwater maken we zelfs ons eigen bier. Onze microbrouwerij op MSC World Europa gebruikt zoet water dat aan boord uit zeewater wordt geproduceerd, dus we besparen niet alleen water, maar we vervoeren ook minder bier op onze schepen en beheren minder afval, zoals bierblikjes en -flesjes.

Zoetwater

Water preservation | MSC Cruises

Vermindering van het geluid

Onze schepen zijn ontworpen om het geluid dat onder het wateroppervlak wordt uitgestraald te verminderen, zodat lawaai of trillingen die gevolgen kunnen hebben voor waterzoogdieren tot een minimum worden beperkt. Geluidsreductie wordt op verschillende niveaus bereikt. Er wordt veel moeite gedaan om het ontwerp van de scheepsromp, de hydrodynamica en het voortstuwingssysteem te bestuderen en te perfectioneren.

Door uitgebreide tests en simulaties met onze scheepsbouwpartners vertrouwen wij op geoptimaliseerde rompontwerpen om de weerstand bij het bewegen door het water te minimaliseren. Minder 'weerstand' betekent een soepelere beweging door het water en minder lawaai. Isolatie van potentieel lawaaierige apparatuur zoals motoren en generatoren aan boord van het schip zal ook een positieve impact hebben op de vermindering van het lawaai onder water.

Wij verminderen het geluid ook dankzij onze schroef die is uitgerust met een luchtsmeersysteem dat de druk rond de schroef in evenwicht houdt. Als het schip door het water beweegt, creëren de schroefbladen een lage druk en het luchtbelsysteem is in staat dit te egaliseren, waardoor het geluid wordt verminderd.

Vermindering van het geluid

Reducing noise | MSC Cruises

Energiebesparing aan boord

De verlichting van onze schepen wordt verzorgd door energie-efficiënte LED. De LED-lampen die we op onze schepen gebruiken zijn tot 75% efficiënter dan traditionele lampen en gaan minstens 7 keer langer mee.


Warmteterugwinningssystemen zorgen voor een intelligente herverdeling van warmte en koude waar dat nodig is op het schip. Wij zorgen er met name voor dat de afvalwarmte van de motoren niet verloren gaat, maar wordt gebruikt om water voor de was te verwarmen en om uit zeewater zoet water te genereren door verdamping.


Bovendien verzamelen onze schepen voortdurend duizenden verschillende gegevensreeksen en sturen die door naar onze teams van deskundigen aan wal. Wij gebruiken deze gegevens om beter te begrijpen hoe wij werken en om de efficiëntie op alle gebieden van onze activiteiten te verbeteren.

Energiebesparing aan boord

Saving energy on board | MSC Cruises

Ballastwaterbehandeling

Een van de uitdagingen bij de exploitatie van een cruiseschip is om het gewicht, het zwaartepunt en de stabiliteitsvereisten evenwichtig en consistent te houden tijdens een reis. Om ons daarbij te helpen zijn er in het onderste gedeelte van een schip tanks verspreid die met zeewater kunnen worden gevuld om als ballast te dienen.
 
Uit wetenschappelijk onderzoek in de loop der jaren is gebleken dat door deze praktijk bacteriën, microben, kleine ongewervelde dieren, larven en andere micro-organismen van de ene plaats naar de andere over de hele wereld kunnen worden vervoerd, waardoor plaatselijke ecosystemen kunnen worden bedreigd.
 
Om dit te voorkomen en om te voldoen aan strenge internationale voorschriften zijn al onze schepen uitgerust met een ballastwaterbehandelingssysteem dat voldoet aan de normen van het internationale VN-bestuursorgaan, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Dit systeem beschermt tegen de onvrijwillige introductie van invasieve mariene soorten. In 2022 is 100% van het ballastwater gefilterd en UV-behandeld voordat het op zee wordt geloosd.

Ballastwaterbehandeling

Schoner water

Het meeste water op onze schepen wordt aan boord geproduceerd, met zeer efficiënte systemen die uit zeewater schoon zoet water produceren. Wij houden de oceaan zoals hij hoort te zijn: schoon. Al het water aan boord van onze schepen wordt behandeld en gereinigd volgens uitstekende internationale normen voordat het weer in zee gaat.  Al onze schepen zijn uitgerust met afvalwaterzuiveringssystemen die zijn ontworpen en worden onderhouden volgens de hoogste normen - zelfs hoger dan veel faciliteiten aan wal.

Bovendien wordt het behandelde afvalwater ook periodiek geanalyseerd door een erkend testlaboratorium van een derde partij, om ervoor te zorgen dat de vereiste normen te allen tijde worden gehaald of zelfs overschreden.

Schoner water

Cleaner water | MSC Cruises

Bescherming van wilde dieren


MSC Cruises zet zich in voor de gezondheid van onze oceanen. In 2022, na gesprekken met het International Fund for Animal Welfare (IFAW), Pelagos Cetacean Research Institute, OceanCare en WWF Griekenland, zijn we overeengekomen om onze schepen om te leiden langs de westkust van Griekenland om het risico op aanvaringen met bedreigde potvissen in de Middellandse Zee te verminderen.

Daarnaast werken wij in 2023 samen met ORCA, de liefdadigheidsinstelling voor het behoud van de zee, om een uitgebreid programma voor de dekofficieren van de lijn op te zetten om de kans op aanvaringen met walvissen, dolfijnen en bruinvissen in oceanen over de hele wereld te verkleinen.

Bescherming van wilde dieren

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

Vuilnisbeheer

Al onze schepen zijn uitgerust met uitgebreide faciliteiten voor vast afvalbeheer en recycling.

Al het organische afval, evenals recyclebare wegwerpartikelen zoals plastic, metalen, papier en glas, wordt verzameld en gescheiden door speciaal opgeleide bemanningsleden. Afval wordt samengeperst, gescheiden of verbrand en restafval wordt zorgvuldig afgeleverd bij speciale havenfaciliteiten.

Opleiding van onze bemanning, niet alleen om afval te verwerken, maar om het belang van afvalbeheer te begrijpen, staat centraal in wat wij doen. Onze bemanningsleden worden voortdurend getraind om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte blijven van de hoogste normen en onze gasten kunnen informeren over de noodzaak van scheiden en recyclen.

De Environmental Compliance Officer op elk schip is verantwoordelijk voor de naleving van de afvalbeheerprotocollen.

Vuilnisbeheer

Solid Waste Management | MSC Cruises

DUURZAAMHEIDSRAPPORTEN

Ons duurzaamheidsprogramma is georganiseerd rond vier belangrijke pijlers: Planet, People, Place en Procurement.

Bekijk onze duurzaamheidsrapporten en ontdek wat wij doen om duurzaam te cruisen.