Integriteit en naleving

Gedragscode MSC Cruises

Als internationale cruiserederij verdient MSC Cruises elke dag haar reputatie en vertrouwen door haar gasten ongeëvenaarde diensten aan te bieden en door eerlijk en ethisch zaken te doen. Onze reputatie van vertrouwen en integriteit is ook afhankelijk van elke actie die elke werknemer elke dag onderneemt en om ervoor te zorgen dat dit in de hele organisatie wordt omarmd, hebben we een uitgebreide Code voor Ethisch Zakelijk Gedrag opgesteld.

Een Ethische Bedrijfscultuur Bevorderen

De gedragscode voor werknemers van MSC Cruises is een richtlijn om alle werknemers te helpen hun deel van het bedrijf ethisch te runnen, zowel aan wal als op onze schepen, en is bedoeld om ervoor te zorgen dat de bedrijfspraktijken voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en ethische bedrijfsprincipes, evenals het hooghouden van een cultuur van integriteit.

Hoewel onze Code een algemene norm voor goedgekeurd gedrag uiteenzet, ongeacht de locatie van de werknemer, vormen deze normen een aanvulling op de toepasselijke wet- en regelgeving in veel landen waar MSC Cruises actief is en gaan ze vaak verder dan de lokale of internationale normen. Al onze werknemers aan wal of aan boord zijn vereist om de Code na te leven. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Code voor Ethisch Zakendoen wordt nageleefd.

Een Ethische Bedrijfscultuur Bevorderen

MSC Etichs and Compliance| MSC Cruises

Onze 9 aandachtsgebieden

Hoewel onze Gedragscode voor onze werknemers een zinvol uitgangspunt is, beantwoordt deze niet alle vragen of garandeert ze niet dat de verschillende wettelijke vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten en onze omgeving worden nageleefd. Daarom hebben we 9 cruciale gebieden gedefinieerd waarop we de gevoeligheid van alle medewerkers willen vergroten en een sterke cultuur van naleving en integriteit willen installeren. Al deze gebieden zijn opgenomen in onze Gedragscode voor werknemers.

Onze aandachtsgebieden zijn onder andere:
1. Respect voor het milieu
2. Mensenrechten en arbeidsnormen
3. Anti-omkoping
4. Belangenverstrengeling
5. Sanctieregelgeving
6. Anti-witwasmaatregelen
7. Eerlijke concurrentie
8. Nauwkeurigheid en onderhoud van zakelijke en financiële gegevens
9. Privacy en bescherming van gegevens

Onze 9 aandachtsgebieden

MSC Areas of focus| MSC Cruises

gedragscodes

Hieronder vindt u de gedragscode voor werknemers en de gedragscode voor zakenpartners (leveranciers) van MSC Cruises.

Integrity Speak Up

Bij MSC Cruises leven we ons bedrijfsdoel na met onze waarden die geworteld zijn in respect.
De principes en waarden van MSC Cruises weerspiegelen onze toewijding aan een sterke ethische cultuur als een niet-onderhandelbaar fundament van hoe we zaken doen.
Daarom is het van cruciaal belang voor ons bedrijf om een robuust rapportagesysteem te hebben dat ons in staat stelt om naar iedereen in onze waardeketen te luisteren die zich zorgen maakt over naleving.
Dit is waar Integrity Speak Up, ons speciale meldingskanaal, om de hoek komt kijken.

HOE EEN NALEVINGSKWESTIE MELDEN

Hier vind u alle informatie die u nodig hebt om u uit te spreken over niet-naleving, 24/7, 365 dagen per jaar.

 

 

1. Dien uw melding in via een webformulier of bel een gratis nummer om een bericht achter te laten.

 

2. Geef een gedetailleerde beschrijving van uw melding (wie, wat, wanneer, hoe) en voeg ondersteunend bewijs toe, zoals kopieën van documenten of namen van getuigen, die uw melding kunnen bevestigen. Houd er rekening mee dat algemene beweringen niet kunnen worden onderzocht. 

 

3. Zodra u uw melding hebt ingediend, ontvangt u een individueel casusnummer. U hebt dit nummer elke keer dat u het systeem gebruikt nodig.

 

4. We nemen alle zorgen over niet-naleving serieus en zullen op elke melding de juiste actie ondernemen. We houden u op de hoogte van onze voortgang.

 

5. U kunt de voortgang volgen door terug te gaan naar de website en uw casusnummer te gebruiken.

 

Wat gebeurt er nadat u een rapport hebt ingediend?

 

Zodra u uw rapport hebt ingediend, doorloopt het een aantal stappen. Dit is wat er vervolgens gebeurt.

1.  Bevestiging van uw rapport

We bevestigen de ontvangst van uw bericht binnen vijf werkdagen. Als uw eerste melding niet genoeg bruikbare informatie/bewijsmateriaal bevat, wordt u gevraagd om meer informatie/bewijsmateriaal te verstrekken.

2. Triage

Elk rapport wordt zorgvuldig bekeken. We openen een zaak als uw melding minimale bruikbare informatie en bewijsmateriaal bevat. Het onderzoek wordt geleid door onze Corporate Compliance Organization.

3. Escalatie

Meldingen met beschuldigingen in een van deze gevoelige categorieën worden doorverwezen naar de Operative Compliance Committee.

 

  1. Machtsmisbruik en/of pesten
  2. Antitrust en eerlijk zakendoen
  3. Omkoping en corruptie
  4. Vertrouwelijke informatie, privacybeleid
  5. Discriminatie, intimidatie en geweld
  6. Leden van de Raad van Bestuur / Senior managers in Zwitserland
  7. Fraude
  8. Mensenrechten
  9. Seksuele intimidatie

4. Vertrouwelijk onderzoek

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek vertrouwelijk blijft, betrekken we alleen mensen bij het onderzoek die erbij betrokken moeten worden. Onze compliance-organisatie mag vertrouwelijke gesprekken voeren met werknemers, contractanten of andere personen van wie zij denken dat ze relevant zijn voor het onderzoek.

In het algemeen duurt het ongeveer 60 dagen voordat een onderzoek is afgerond. We kunnen echter meer tijd nodig hebben voor complexe zaken.

5.  U ontvangt een antwoord

Nadat we alle bevindingen van het onderzoek hebben bekeken, beslissen we of er verdere actie moet worden ondernomen. Indien nodig houden we u op de hoogte van de voortgang en sturen we u een definitief antwoord met de uitkomst van het onderzoek.

MSC Cruises verbiedt elke vorm van vergelding tegen een werknemer, individu of entiteit die een melding heeft gedaan. We beschermen ook de rechten van alle betrokken personen.