MSC Cruises PreContractuele informatie

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Onderneming MSC Cruises SA («MSC») is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Onderneming MSC beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.
Meer informatie over richtlijnen essentiële rechten (EU) 2015/2302
 

Download de pdf-versie

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 

 

— Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
— De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
— De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
— De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
— De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
— Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
— De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
— Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
— Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
— In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
— De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
— Indien de insolventie van de organisator de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. MSC heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Garantiefonds Reizen richten. Wanneer diensten door de insolventie van MSC niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen
Garantiefonds Reizen richten - Metrologielaan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be
+32- (0)2/240.68.00 - info@gfg.be 

 

Voor meer informatie over gezondheidsformaliteiten, paspoort- en visumvereisten kunt u terecht op de website van Buitenlandse Zaken.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.


AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE MSC CRUISES PRE-CONTRACTUELE INFORMATIE ALS GEVOLG VAN COVID 19 NOODGEVALLEN VOOR CRUISES DIE OP 24 JANUARI 2021 EN/OF EEN LATERE DATUM AFVAREN EN DIT TOT NADER ORDER

Naar aanleiding van de noodtoestand van Covid-19 wordt de passagiers gevraagd de volgende maatregelen die tijdens de cruise van kracht zullen zijn, vanaf het vertrek tot aan de ontscheping, zorgvuldig te lezen, te erkennen en te aanvaarden:

Bij inscheping

— Het wordt passagiers ten zeerste aangeraden om een masker te dragen en ontsmettingsgel mee te nemen op weg van huis naar het schip.
— Elke Passagier die in de Boeking wordt genoemd, ontvangt samen met het E-ticket een gezondheidsvragenlijst die niet eerder dan 6 uur voor de inscheping moet worden ingevuld, ondertekend en aan het medisch personeel op de aanlegplaats moet worden overhandigd.
— Afhankelijk van de ontwikkeling van het gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises en de richtlijnen van nationale en internationale gezondheidsautoriteiten, kan de passagier verzocht worden een COVID-19 test te ondergaan voordat hij aan boord gaat. De voorwaarden met betrekking tot de geschiktheid van het tijdstip en de aard van de test variëren naar gelang van de reisroute en de internationale mobiliteitsbeperkingen. Bij het inschepen zal om een bewijs van het testresultaat worden gevraagd. Bij een positieve testuitslag zal de passagier de toegang tot het schip worden geweigerd en zal bijstand aan land worden verleend. Zo zal de passagiers worden gevraagd aan te tonen dat zij ten minste 2 (twee) doses van een van de door de WHO goedgekeurde COVID-19-vaccins hebben gekregen, en de negatieve resultaten van een PCR-test voor te leggen. Alle relevante informatie zal door de maatschappij via haar gebruikelijke communicatiekanalen worden meegedeeld.
— Passagiers zijn verplicht om in de haven aan te komen zoals de tijdschema's op het cruiseticket aangeven, om de risico's van massabijeenkomsten te beperken.
— Voor het aan boord gaan van het schip en bij elke inscheping na een excursie aan wal, ondergaan de passagiers een temperatuurcontrole. Bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 37,5 graden/99,5 F° wordt de toegang tot het schip geweigerd uit veiligheidsoverwegingen.
— Indien het medisch personeel dit nodig acht, kunnen de passagiers worden onderworpen aan verdere tests en medische beoordelingen totdat zij toestemming krijgen om aan boord te gaan.

Tijdens de cruise

— De passagiers worden onderworpen aan dagelijkse temperatuurcontroles en/of andere gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die door de rederij, de scheepsarts of de kapitein passend worden geacht.

— Gratis medische onderzoeken voor alle COVID-19 gerelateerde symptomen zullen gedurende de gehele cruise beschikbaar zijn.

— De passagiers dienen zich te houden aan de door de maatschappij voorgeschreven maatregelen om in alle openbare ruimten de sociale afstand tussen de passagiers - en tussen de passagiers en de bemanning - in acht te nemen, overeenkomstig de door de overheid gegeven richtlijnen.

— Naast het bewaren van sociale afstand, moeten passagiers, tenzij anders vermeld op de bewegwijzering aan boord, in de openbare binnenruimten altijd een mondmasker dragen, behalve wanneer zij in een bar of restaurant zitten. Buiten is het dragen van een mondmasker alleen verplicht wanneer er geen veilige afstand kan worden bewaard of tenzij het anders is vermeld op de bewegwijzering aan boord.

— Alle animatieactiviteiten worden georganiseerd volgens specifieke protocollen die aan boord moeten worden gevolgd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het reinigen en desinfecteren van de materialen, het beperken van het aantal deelnemers, sociale afstand houden, het dragen van een mondmasker.

— De diensten aan boord kunnen worden gewijzigd op basis van de plaatselijke regelgeving of andere beperkingen die zijn bepaald en die betrekking hebben op de COVID-19- situatie.

— Volledig gevaccineerde passagiers kunnen zelfstandig van boord gaan, mits zij zich houden aan de plaatselijke wetten en bevelen van de plaatselijke autoriteiten. Desalniettemin raadt MSC Cruises passagiers ten zeerste aan om alleen deel te nemen aan excursies die door de rederij worden georganiseerd en dit om dezelfde hoge normen voor gezondheid en veiligheid aan wal als aan boord te waarborgen. Niet alle bestemmingen laten onafhankelijke ontscheping toe. Gasten die niet volledig gevaccineerd zijn, krijgen geen toestemming om aan land te gaan, tenzij ze deelnemen aan een MSC-excursie. Voor sommige excursies is het digitale EU-certificaat COVID (green pass) nodig of, voor reizigers uit niet-Schengenlanden, het gelijkwaardige COVID-certificaat. De rederij behoudt zich het recht voor om aan boord geen passagier toe te laten die op eigen gelegenheid van boord is gegaan in strijd met
bovenstaande regel. Aan wal zijn passagiers verplicht zich strikt te houden aan de maatregelen die zijn aangenomen door de gids en voorgeschreven door de lokale autoriteiten


Verzekering

Elke passagier moet een verzekering hebben die geldig is vanaf het moment dat de pakketreis is bevestigd tot het einde van de pakketreis, die dekking biedt aan Covid 19gerelateerde risico's zoals annulering van de pakketreis, repatriëringskosten, quarantaine, medische hulp en kosten, de bijhorende kosten alsook ziekenhuisopname.

Bij het inschepen zal de passagiers worden gevraagd een bewijs van hun verzekeringspolis voor te leggen, ter verificatie van de gegevens betreffende de verzekeraar, de verzekerde bedragen en de voorwaarden van de COVID-19-verzekering. Passagiers die dit document niet kunnen voorleggen, zal de inscheping worden geweigerd.