Privacy

Download PDF versie

 

In deze Privacykennisgeving, ook wel Privacybeleid genoemd, leggen we u uit hoe MSC Cruises uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt wanneer u met ons reist, onze website bezoekt, onze mobiele app gebruikt of anderszins met ons communiceert. Lees deze Privacykennisgeving zorgvuldig door. Hierin wordt in detail uitgelegd welke soorten persoonsinformatie we verzamelen, hoe we deze verzamelen, voor welke doeleinden we deze kunnen gebruiken en met wie we deze kunnen delen.

Onverminderd uw rechten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving is deze Privacykennisgeving niet contractueel en maakt ze geen deel uit van uw contract met ons.

 

1. Wie zijn wij? MSC Cruises en de bedrijven van onze groep

MSC Cruises S.A., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 16 Avenue Eugène-Pittard in Genève, Zwitserland, voor belastingdoeleinden geregistreerd onder het nummer 060.667.071 (CHE-112.808.357), en handelend als verwerkingsverantwoordelijke (hierna “verwerkingsverantwoordelijke”, “MSC Cruises”, “wij” of “we”) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens (“uw gegevens”) eerlijk te verwerken.
Om u een aangename ervaring te kunnen bieden, verzamelen we op verschillende momenten persoonsgegevens over u, bijvoorbeeld wanneer u de website van ons bedrijf bezoekt, een cruise boekt of aan boord aankopen doet.
Aangezien we gevestigd zijn in Zwitserland, maar onze diensten wereldwijd aanbieden aan personen die zich ook in de EU/EER bevinden, hebben we MSC Procurement & Logistics SPA (Via Balleydier 7N 16149, Genua, Italië) aangesteld als onze vertegenwoordiger in de Europese Unie.

MSC Cruises verbindt zich ertoe persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld van vroegere, huidige en potentiële klanten, werknemers, zakenpartners en hun vertegenwoordigers, en alle personen die informatie aan ons verstrekken, te beschermen en wettig en ethisch te gebruiken.

Om die reden, en omdat we deel uitmaken van de MSC Cruises-bedrijvengroep, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld. De DPO is beschikbaar voor alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MSC Cruises op het adres dpo@msccruises.com. U kunt ons ook schriftelijk een verzoek sturen; vermeld in dat geval “Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming” op de envelop.

Houd er rekening mee dat wanneer u uw pakketreis boekt via een reisbureau, het reisbureau bij uw boeking de vereiste gegevens invoert in onze reserveringssystemen en zo optreedt als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent in wezen dat het reisbureau zelfstandig beslist hoe het uw persoonsgegevens verwerkt voor de activiteiten waarvoor het verantwoordelijk is en dat het verwerkingsverantwoordelijke is en passende maatregelen voor gegevensbescherming moet nemen. Neem voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met uw plaatselijke reisbureau.

Als u een “Fly & Cruise”-pakket hebt geboekt en een vlucht hebt geboekt bij ons of via een reisbureau, worden de vluchten uitgevoerd door een of meer luchtvaartmaatschappijen die ook afzonderlijk moeten worden beschouwd als verantwoordelijken voor de verwerking van passagiersgegevens in het kader van de verlening van vluchtdiensten. Het privacybeleid van de desbetreffende reisbureaus of luchtvaartmaatschappijen kunt u raadplegen op hun eigen websites of kantoren.

2. Wat zijn persoonsgegevens en welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of die kan worden gebruikt om u indirect te identificeren, zoals uw naam en contactgegevens, reisarrangementen, aankoopgeschiedenis en voorkeuren.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, moet u ons uw persoonsgegevens en/of die van de personen die zullen reizen, verstrekken.

In verband met de hieronder beschreven relevante verwerkingsactiviteiten verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens

 • identiteits- en contactgegevens (bijv. naam, ID-nummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, enz.);
 • boekings- en reisinformatie (bijv. boekingsnummer, specifieke pakketten van de boeking, klachten, enz.);
 • foto’s (bijv. beveiligingsfoto genomen voor het aan boord gaan, foto’s genomen door onze fotografen aan boord, enz.);
 • opnamen (bijv. geluidsopnamen, zoals telefoongesprekken, CCTV);
 • voorkeuren (bijv. informatie en gevolgtrekkingen over aankopen aan boord, gedragspatronen, interesses, enz.);
 • financiële en betalingsgegevens (bijv. facturen, betalingsinformatie, belastinginformatie voor casinowinsten, enz.);
 • technische gegevens in verband met online activiteit (bijv. IP-adres, logbestanden van wifiverbindingen, activiteit op onze website, enz.);
 • gezondheidsgegevens (bijv. formulier voor speciale behoeften, medische dossiers/facturen, enz.);
 • biometrische gegevens (bijvoorbeeld wanneer dit wordt vereist door de havenautoriteiten of om uw foto’s te koppelen aan uw kajuitnummer en account);
 • lokalisatiegegevens (bijv. geschatte locatie op basis van IP-adres);
 • gegevens in verband met religieuze of filosofische overtuigingen (bijv. formulier voor speciale behoeften en bijzondere voedingsbehoeften die op dergelijke overtuigingen kunnen duiden, enz.).

3. Waarom, wanneer en hoe verzamelen we gegevens over u of andere personen?

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten (ongeacht of deze diensten door ons worden verleend of door andere bedrijven of tussenpersonen die namens ons optreden), inclusief wanneer u met ons reist, onze website of mobiele app gebruikt, of met ons communiceert via e-mail of door te bellen naar ons Contact Center.

Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, zoals:
- bedrijven die door ons worden ingehuurd om u diensten te verlenen;
- bedrijven die betrokken zijn bij uw reisplannen, waaronder luchtvaartmaatschappijen, douane- en immigratieautoriteiten;
- bedrijven die deelnemen aan onze loyaliteits- en andere klantenprogramma’s;
- bedrijven die optreden als onze externe zakenpartners met wie u hebt gecommuniceerd en aan wie u toestemming hebt gegeven om ons uw gegevens te verstrekken voor het ontvangen van marketingcommunicatie.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u ons gegevens verstrekt over andere personen (bijvoorbeeld gegevens van passagiers die met u meereizen, contactgegevens voor noodgevallen, creditcardgegevens van een andere persoon), zoals een medereiziger of een minderjarige, wij u ervan op de hoogte stellen dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat deze personen u daarvoor hun toestemming hebben verleend en dat zij op de hoogte zijn van en hebben begrepen en ingestemd met de manier waarop ons bedrijf hun gegevens gebruikt (zoals beschreven in deze Privacykennisgeving).

Hieronder vindt u de belangrijkste redenen waarom uw gegevens worden verwerkt.

a. Reageren op uw verzoeken (via de website, het callcenter of e-mail)
U kunt uw verzoek met betrekking tot onze activiteiten en diensten via verschillende kanalen indienen (telefoon, e-mail, sms, berichtensystemen, enz.). Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, moeten we uw identiteits- en contactgegevens en de inhoud van uw verzoek verwerken. Zonder deze informatie kunnen we u de gevraagde informatie niet geven. Deze verwerking wordt uitgevoerd om actie te ondernemen in verband met uw verzoek voordat u een contract aangaat of om te reageren op uw verzoek in het kader van onze cruises en diensten die u hebt gekocht.

Bovendien kunt u via de verschillende formulieren op de website verzoeken om via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, sms, berichtensystemen, enz.) te worden gecontacteerd. Als u ons online aanvraagformulier voor telefonisch contact invult:

• nemen wij contact met u op volgens uw voorkeur op de datum en tijd die u in het aanvraagformulier opgeeft;
• als de oproep niet wordt beantwoord of als de verbinding mislukt, nemen we binnen een paar dagen op hetzelfde tijdstip contact met u op;
• doen we maximaal 3 pogingen om telefonisch contact met u op te nemen als er niet wordt opgenomen of als de verbinding mislukt en, als geen van die pogingen succesvol is, nemen we per e-mail contact met u op om u op de hoogte te stellen van onze pogingen en u uit te nodigen om een nieuw verzoek in te dienen als u nog steeds wilt worden gecontacteerd.

Houd er ook rekening mee dat als u contact met ons opneemt via ons callcenter, telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor juridische doeleinden als de lokale regelgeving dit vereist. In andere gevallen, als gespreksopname niet verplicht is volgens de lokale wetgeving, kunnen gesprekken met uw toestemming alsnog worden opgenomen voor de bescherming en reproduceerbaarheid van mondelinge toezeggingen en kunnen ze worden vergeleken met andere boekingsgegevens. Telefonische opnamen kunnen ook worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te voldoen aan kwaliteits- en opleidingsdoelstellingen. Als het gesprek wordt opgenomen, wordt u daar aan het begin van het gesprek van op de hoogte gesteld.

Let op: dit geldt alleen voor inkomende gesprekken, uitgaande gesprekken nemen we niet op.

b. Boekingen voor cruises maken en beheren (via onze website, app, het Contact Center of een reisbureau).
Om te reizen of te verblijven aan boord van onze schepen moeten we bij de boeking uw identiteits-, contact-, financiële en betalingsgegevens verwerken. We registreren ook uw boekings- en reisinformatie, zoals de datum en haven van inscheping en ontscheping, het type kajuit, de cruise-ervaring en informatie over pakketten of andere producten en diensten die u vóór de cruise hebt gekocht.

We verwerken deze informatie om uw boeking te voltooien en u het ticket en de bijbehorende reisinstructies te verstrekken. Houd er in dit verband rekening mee dat we u ook mededelingen of kennisgevingen kunnen sturen via onze app om u relevante documenten en informatie te verstrekken, en om u mee te geven welke stappen u voor uw reis moet nemen. Bij deze stappen kan het gaan om: wijzigingen in de inschepings- of ontschepingstijden, wijzigingen of annuleringen van excursies aan land, wijzigingen of annuleringen van de route van het schip en andere last-minute informatie in verband met uw boeking (bijvoorbeeld als gevolg van slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden).

Als uw cruise al is geboekt, kunt u met uw boekingsnummer, e-mailadres en geboortedatum rechtstreeks inloggen in de app. Daarin kunt u vervolgens uw bestaande boeking beheren en onze diensten/producten aan boord bekijken en boeken.
Als u hetzelfde e-mailadres als uw MSC-account hebt gebruikt om een cruise te boeken, dan haalt de app automatisch uw boeking op zodra u inlogt. Als u echter een cruise hebt geboekt met een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat werd gebruikt om een account te registreren en in te loggen via de app, kunt u uw boeking handmatig opvragen met uw boekingsnummer, voornaam, achternaam en geboortedatum. U kunt dan uw boeking beheren en andere producten/diensten kopen voor uw volgende reis.
Bovendien kunnen we, als u problemen ondervindt tijdens de betalingsfase van uw boeking (d.w.z. een technisch probleem of een betalingsfout), binnen 24 tot 48 uur na uw poging om de boeking te voltooien direct telefonisch contact met u opnemen om u hulp te bieden.

We verwerken alle bovenstaande gegevens op basis van ons contract met u en om de activiteiten voorafgaand aan de aankoop van onze cruises en diensten uit te voeren.

U moet ook informatie verstrekken over geldige reisdocumenten en, in voorkomend geval, visa. Daarnaast vereisen sommige aanleghavens het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om de controle van reisdocumenten te vergemakkelijken en kan er u dus gevraagd worden biometrische gegevens te verstrekken om in dergelijke havens aan of van boord te gaan. We verwerken deze informatie om te voldoen aan wettelijke eisen in aanleghavens, dus op basis van een bestaande wettelijke verplichting. Zonder deze informatie kunnen we uw reis niet organiseren.

c. Opslaan van uw creditcard voor toekomstige aankopen
Met uw toestemming bieden wij u de mogelijkheid om uw creditcard op te slaan in de app of op de website om betalingen te vergemakkelijken en uw aankopen aan boord direct van uw kaart af te schrijven.

Deze functie is vrijblijvend en als u uw creditcardgegevens niet in onze app wilt opslaan, kunt u ook gewoon aan boord van het schip uw Cruise Card opladen aan de totempalen.

d. Aanpassen aan uw speciale behoeften
Tijdens het boeken kunt u in bepaalde gevallen informatie en documenten verstrekken met gezondheidsgegevens en gegevens over religieuze of filosofische overtuigingen (bijvoorbeeld voedingsvoorkeuren die wijzen op het leven volgens een specifieke religie – zoals koosjer of halal voedsel – of medische aandoeningen die speciale aandacht aan boord vereisen – zoals een handicap of coeliakie). We verwerken deze gegevens op basis van uw geïnformeerde en specifieke toestemming. Het is niet verplicht om deze informatie te verstrekken, maar als u dit niet doet, kunnen we niet aan uw behoeften aan boord voldoen.

e. Marketingcommunicatie versturen
Met uw toestemming kunnen we uw identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie, voorkeuren en technische gegevens in verband met online activiteit verwerken voor marketingdoeleinden, onder meer om u vragenlijsten/enquêtes toe te sturen, marktonderzoek uit te voeren en directe marketing te versturen per e-mail, WhatsApp, sms, post, telefoon of via pushmeldingen/pop-upbanners in onze app, instant messaging, een operator, de officiële pagina’s van MSC Cruises op sociale netwerken, alsmede voor marketingactiviteiten in de breedste zin van het woord, waaronder prijsuitreikingen, spellen en wedstrijden, producten en/of diensten met betrekking tot onze dochterondernemingen/andere bedrijven uit onze groep en zakenpartners (bijv. toeristische activiteiten, luchtvaartmaatschappijen/vervoersdiensten, luxemerken, reisbureaus, verzekeringsmaatschappijen, enz.) en/of andere producten en/of diensten van derden.

Daarnaast kunnen we, als onderdeel van onze inspanningen om u relevante informatie te bieden en aanbiedingen te doen, de bovengenoemde persoonsgegevens ook verkrijgen van onze externe zakenpartners. Dit proces omvat het ontvangen van of toegang krijgen tot databanken van onze vertrouwde partners om personen te identificeren die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze diensten en die ermee hebben ingestemd dat hun gegevens door deze zakenpartners worden gedeeld met MSC Cruises.

Het is niet verplicht om toestemming te geven voor het ontvangen van reclameberichten en aanbiedingen van ons of van derden, maar zonder deze toestemming kunnen wij u geen berichten sturen die voor u interessant kunnen zijn.

Aangezien de verwerking van uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de link “Ik schrijf mij uit/Uitschrijven” onderaan elke marketinge-mail die u van ons ontvangt, door ons een e-mail te sturen op het adres dat wordt vermeld in Sectie 1 van deze kennisgeving, door STOP te antwoorden op een marketing-sms die of WhatsApp-bericht dat u van ons hebt ontvangen, of in uw eigen persoonlijke omgeving op onze website. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór die werd ingetrokken.

f. Gepersonaliseerde communicatie versturen
Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens verwerken door uw aankopen aan boord of uw surfactiviteiten te volgen in onze app of op basis van gegevens die worden verzameld als onderdeel van speciale programma’s die van tijd tot tijd worden uitgevoerd. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om uw voorkeuren, gewoonten, gedrag en/of interesses te analyseren om u gepersonaliseerde commerciële berichten te sturen en om gerichte promotionele acties uit te voeren.

Aangezien de verwerking van uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden gebeurt met uw specifieke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen op het adres dat wordt vermeld in Sectie 1 van deze kennisgeving of in overeenstemming met het specifieke toestemmingsbeheer, afhankelijk van het gebruikte kanaal (d.w.z. op onze website of via de app).

Daarnaast kunnen we, alleen als u buiten de EU/EER woont, met name in de Verenigde Staten, en met uw toestemming, ook uw identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie, voorkeuren en technische gegevens in verband met online activiteit verwerken voor marketingdoeleinden, waaronder het promoten van onze producten en diensten bij derden (bijvoorbeeld het verbeteren van de prestaties van onze gepersonaliseerde reclamecampagnes door die te richten op klanten met vergelijkbare interesses).

We verwerken uw gegevens voor de hierboven aangegeven doeleinden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals e-mails, sms-berichten, reclameboodschappen op sociale netwerken, enz., en niet-geautomatiseerde middelen, zoals gewone post, telefoonoproepen van onze operators, folders in uw kajuit, enz. We personaliseren onze communicatie door uw reisvoorkeuren, ervaringen en consumentengewoonten te analyseren en door marktonderzoek uit te voeren om ons dienstenaanbod te verbeteren en u berichten te sturen die u zouden kunnen interesseren.

Houd er ook rekening mee dat we met uw toestemming marketingactiviteiten kunnen uitvoeren op sociale netwerken. Om ons te richten op doelgroepen waarvan wij denken dat ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze aanbiedingen en communicatie, voeren we profileringsactiviteiten uit waarbij we rekening houden met de analyse van hun interacties, voorkeuren en gedrag.

Bovendien gebruiken wij, wanneer u onze website bezoekt, profileringscookies die bepaalde informatie over u kunnen bijhouden, op voorwaarde dat u ons toestemming geeft om deze cookies te gebruiken. We gebruiken deze informatie om de website gebruiksvriendelijker te maken en om producten of diensten voor te stellen die interessant voor u kunnen zijn. Hieronder vindt u meer informatie over ons cookiegebruik en andere trackingtechnologieën die op de website worden gebruikt.

Voordat u aan boord van het cruiseschip gaat, registreren we ook uw interesse om speciale persoonlijke aanbiedingen in uw kajuit te ontvangen. Als u bijvoorbeeld met kinderen reist, sturen we u specifieke informatie over kinderevenementen die we aan boord organiseren.
Aangezien de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden gebeurt met uw specifieke toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de link “Ik schrijf mij uit/Uitschrijven” onderaan onze berichten, indien beschikbaar, of door gebruik te maken van de contactgegevens in Sectie 1 van deze kennisgeving.

g. U informatie sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die waarnaar u al hebt gezocht
Als u ons uw e-mailadres geeft bij de aankoop van een van onze producten of diensten, kunnen we het gebruiken om u informatie te sturen over producten en diensten die vergelijkbaar of gerelateerd zijn aan de producten en diensten die u hebt gekocht (inclusief diensten en ervaringen die u kunt kopen en genieten tijdens uw cruise aan boord van onze schepen), tenzij u gebruik maakt van uw recht om u af te melden voor marketingcommunicatie van ons tijdens het boeken, of later via de link “Ik schrijf mij uit/Uitschrijven” in de voettekst van onze e-mail.
Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over vergelijkbare of gerelateerde producten en diensten die wij aanbieden en die uw cruise-ervaring kunnen verbeteren.

U kunt informatie verkrijgen over de afwegingstoets (het afwegen van onze gerechtvaardigde belangen tegen uw belangen en fundamentele vrijheden en de rechten van personen) door een verzoek in te dienen via het contact-e-mailadres in Sectie 1 van deze kennisgeving.

h. Toepasselijke wetgeving naleven
Wanneer u persoonsgegevens aan MSC Cruises verstrekt, zijn wij verplicht deze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder mogelijk het bewaren en rapporteren van persoonsgegevens aan officiële autoriteiten. Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld het verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan belastingwetten of het monitoren van het aan en van boord gaan van het schip door onze gasten en het mogelijk doorgeven van deze informatie aan de autoriteiten.

i. Uw MSC Cruises-account op onze website of in de mobiele app aanmaken en beheren
Wanneer u een account aanmaakt op onze website of in de mobiele app, kunt u uw boeking beheren door naar uw persoonlijke omgeving te gaan na het inloggen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld online inchecken, reserveringen maken of reeds gemaakte reserveringen bekijken, of uw ledenomgeving van de MSC Voyagers Club bezoeken. Voor deze doeleinden verwerken we uw identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie, voorkeuren en technische gegevens in verband met online activiteit.

Houd er rekening mee dat het aanmaken van een account voor deze doeleinden volledig optioneel is. Wij verwerken uw gegevens voor dit doel in het kader van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om activiteiten uit te voeren die voorafgaan aan het sluiten van een contract met ons.

j. Online inchecken via uw MSC Cruises-account of in de MSC-app
Om uw incheckproces te verbeteren en wachtrijen aan de terminal te vermijden, kunt u via onze website en in de app online inchecken. Hiervoor moet u bepaalde informatie over uzelf (en uw reisgenoten) en uw boeking opgeven. Daarom vragen we u om bepaalde informatie te uploaden, zoals uw identiteits- en contactgegevens, en informatie met betrekking tot uw reis en boeking (d.w.z. uw paspoort, identiteitskaart, voor uw reis vereiste visa) en uw beveiligingsfoto.

We verwerken deze informatie op basis van ons contract met u en onze wettelijke verplichting om de nodige reisinformatie te verzamelen in de terminal en aanleghavens. Daarnaast verwerken we uw foto in dit geval ook om de veiligheid aan boord van onze passagiers en bemanning te waarborgen in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang.
Zodra u met succes online hebt ingecheckt, ontvangt u uw reisgegevens, zoals uw ticket en een QR-code die u kunt gebruiken om aan boord van uw geboekte cruise te gaan. Deze QR-code wordt door ons personeel gescand om uw ticket te valideren wanneer u aan boord gaat.

Hoe dan ook willen we u erop wijzen dat online inchecken niet verplicht is en dat u deze stap kunt overslaan en direct naar de terminal kunt gaan om bij onze medewerkers in te checken.

k. Gasten met elkaar laten chatten via de functie “Chatten” in de app “MSC for Me”
Met de chatfunctie in de app “MSC for Me” kunnen gasten met elkaar in contact treden. We verzamelen de volgende persoonsgegevens om de chatdienst te kunnen aanbieden:

• voor- en achternaam;
• kajuitnummer;
• internetidentificatiecode;
• lijst met chatcontacten, inclusief de status van groepslid met meerdere contacten;
• verzonden/ontvangen berichten;
• online/offline status in de loop van de tijd;
• verzonden/ontvangen bestanden en foto’s;
• profielfoto.

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van ons contract met u en om u de chatdienst te kunnen aanbieden als u daar gebruik van wenst te maken.

Houd er rekening mee dat de chatgeschiedenis automatisch wordt verwijderd de dag nadat u van boord gaat. Multimediaberichten, zoals foto’s en/of video’s, worden na 30 dagen verwijderd en kunnen dan niet meer door de passagier worden gedownload.

l. Informatie verwerken via uw Cruise Card
Wanneer u aan het begin van uw reis aan boord gaat, ontvangt u een Cruise Card die uniek is voor uw specifieke cruise, met daarop uw volledige naam, kajuitnummer en een unieke internetidentificatiecode.

Meer bepaald verwerken we uw gegevens via de Cruise Card voor de volgende doeleinden:

- het registreren en beheren van aankopen aan boord die met uw Cruise Card zijn gedaan (met uitzondering van bepaalde winkels, waar u met uw persoonlijke creditcard kunt betalen), waaronder de aankoop van wifipakketten en commerciële foto’s aan boord (zoals hieronder gespecificeerd), evenals het reserveren van excursies of activiteiten aan boord. Houd er rekening mee dat telkens wanneer u aan boord een aankoop doet door uw Cruise Card te scannen, onze medewerkers de bijbehorende beveiligingsfoto raadplegen om de identiteit van de koper te controleren;
- het uitvoeren van de vereiste activiteiten voor inscheping en ontscheping tijdens transits in havens (alle in- en uitgangen van het schip worden gecontroleerd door het veiligheidsteam door de kaart te scannen).

Alle informatie met betrekking tot aankopen die via uw Cruise Card worden verwerkt, hebben we nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om een nauwkeurige administratie bij te houden voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. Daarnaast hebben we, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, ook een scan van de Cruise Card nodig, die moet worden gekoppeld aan uw beveiligingsfoto aan boord, om fraude te voorkomen en de wettigheid van de aankoop te controleren, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we geen alcoholische dranken schenken aan minderjarigen die mogelijk de kaart van iemand anders gebruiken.

We verwerken deze gegevens ook op basis van ons contract met u om facturen en betalingsbewijzen uit te schrijven tijdens uw verblijf aan boord. Houd er rekening mee dat als u ons uw kaart niet aanbiedt, wij u geen producten en/of diensten kunnen leveren waarvoor uw Cruise Card moet worden gescand.

Om veiligheidsredenen scannen we ook uw Cruise Card wanneer u van en aan boord gaat. De reden hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om al onze passagiers aan boord te kunnen volgen, met name tijdens transits en vaarperioden. Bovendien moet een lijst van alle passagiers worden bijgehouden omdat we wettelijk verplicht zijn deze door te geven aan de bevoegde autoriteiten, zoals bij tussenstops. Houd er rekening mee dat alle passagiers hun Cruise Card moeten tonen om aan of van boord te gaan.

m. Een wifipakket kopen aan boord
Alle gasten hebben een unieke identificatiecode op hun Cruise Card (Internet ID) die ze kunnen gebruiken om verbinding te maken met het wifinetwerk. Als u al een internetpakket hebt gekocht tijdens het boeken of bij de aangewezen balie tijdens de cruise, kunt u verbinding maken via de MSC wifi-website en inloggen door uw geboortedatum en Internet ID in te voeren. Zo niet, dan vragen we u een specifiek pakket aan te kopen op basis van uw verbruiksbehoeften.

We verwerken de gegevens die worden verzameld als onderdeel van het wifipakket om u de gevraagde service te kunnen bieden en om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Daarnaast verwerken we technische gegevens in verband met online activiteit om uw toegang tot en gebruik van het internet (verkeersgegevens) te volgen in ons gerechtvaardigd belang om een goede werking te garanderen en bij klachten (bijvoorbeeld bij technische problemen).

Houd er rekening mee dat het verstrekken van uw gegevens voor het bovengenoemde doel noodzakelijk is om onze wifiservice aan boord te kunnen kopen en gebruiken.

n. Medische hulp aan boord
Als u ons medisch centrum aan boord bezoekt, of als een arts uw kajuit bezoekt, moeten we uw identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie en gezondheidsgegevens (symptomen, diagnose, behandeling, enz.) verzamelen. We verwerken uw gezondheidsgegevens met uw toestemming om te voldoen aan uw medische en veiligheidsbehoeften.

Afhankelijk van de ernst van de zaak kunnen uw gegevens ook worden verzameld voor volksgezondheids- en veiligheidsdoeleinden. Bij een medische noodsituatie of de noodzaak om medische hulp aan land te bieden, kan het zijn dat we u van boord moeten halen om ervoor te zorgen dat u naar behoren wordt verzorgd in een geschikte instelling.

Na het bezoek bewaren we een kopie van uw medisch rapport voor een periode van 10 jaar voor verzekeringsdoeleinden en om de wettelijke verplichtingen na te leven.

Houd er rekening mee dat u niet verplicht bent om al uw persoonsgegevens met ons te delen, maar zonder deze gegevens kunnen we niet aan uw medische behoeften voldoen.

o. Miniclub aan boord
Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u uw kind (tot en met 11 jaar) wilt inschrijven voor de Miniclub, vragen we u om specifieke informatie over uw kind (waaronder gezondheidsgegevens, zoals medische aandoeningen of specifieke voedingsvoorkeuren of -eisen waarmee we rekening moeten houden).

We verzamelen deze gegevens uitsluitend met uw toestemming als wettelijke voogd van het kind.
Kinderen jonger dan 11 jaar krijgen bij het aan boord gaan een volgpolsbandje met een streepjescode met hun volledige naam en de contactgegevens van de voogd die is gemachtigd om hen af te halen. De streepjescode op het polsbandje wordt gescand telkens wanneer uw kind de Kids Club binnenkomt en verlaat.

We verwerken deze informatie op basis van ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid en locatie van minderjarigen aan boord van ons schip te waarborgen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van gegevens voor dit doel niet verplicht is, maar als u weigert deze informatie te verstrekken, kunt u om veiligheidsredenen geen gebruik maken van de miniclubdienst (“Kids Club”).

p. Verzoeken, klachten en opmerkingen behandelen
We houden de opmerkingen en klachten bij die u aan boord en/of na ontscheping maakt, zodat we gepast op uw verzoeken kunnen reageren. Wij verwerken deze gegevens als onderdeel van onze dienstverlening aan u, of op basis van ons gerechtvaardigd belang om de belangen en rechten van ons bedrijf te beschermen bij een geschil. U kunt een klacht of opmerking anoniem indienen, maar houd er rekening mee dat we dan in sommige gevallen geen actie kunnen ondernemen naar aanleiding van de klacht of geen hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Voorts kunnen we de inhoud van het verzoek, de klacht of opmerking ook gebruiken om onze diensten aan boord te verbeteren. We beperken zoveel mogelijk het gebruik van gegevens waarmee u mogelijk persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het ontwikkelen van onze diensten om onze gasten een aangename ervaring aan boord te garanderen.

Bij een terugbetalingsverzoek via onze website verwerken we ook uw identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie en financiële en betalingsgegevens om de terugbetaling na verwerking goed te keuren en uit te voeren. We verwerken deze gegevens op basis van ons contract met u, en we bewaren ze ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden.

q. De veiligheid aan boord waarborgen
We houden altijd bij wie er zich aan boord bevindt om ieders veiligheid tijdens de cruise te garanderen en crisissituaties te beheren. Daarom slaan we uw identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie, beveiligingsfoto en gezondheidsgegevens (informatie over eventuele speciale behoeften die specifieke hulp in noodgevallen vereisen) op.

De beveiligingsfoto die tijdens het inchecken wordt gemaakt, wordt ook aan uw Cruise Card-profiel gekoppeld. Dus elke keer als een van onze medewerkers uw kaart scant, kunnen ze uw beveiligingsfoto zien om na te gaan dat de kaart ook echt van u is.

We verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de openbare veiligheid te waarborgen en mogelijke crisissituaties te beheren. Houd er rekening mee dat het verstrekken van gegevens voor dit doel niet verplicht is, maar als u weigert deze informatie te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet laten meereizen aan boord van onze cruises.

Bovendien zal onze medewerker, wanneer u zich meldt bij de incheckbalie in de terminal voordat u aan boord gaat, u vragen of u een reeks symptomen hebt gehad in de 48 uur voorafgaand aan het aan boord gaan om de gezondheid van iedereen aan boord te waarborgen. Als u geen van de vermelde symptomen hebt gehad, zal de medewerker u inchecken. Als u of een van uw medereizigers echter een van de genoemde symptomen heeft ervaren, wordt u naar een aparte privéruimte geleid om door ons medisch personeel te worden onderzocht. Na een secundair onderzoek zal het medisch personeel uw inscheping goedkeuren of weigeren. In het tweede geval wordt u om medische redenen geweigerd.

Wij verwerken uw gezondheidsgegevens om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Houd er rekening mee dat het verstrekken van gegevens voor dit doel niet verplicht is, maar als u weigert deze informatie te verstrekken, kunnen we u om veiligheidsredenen mogelijk niet laten meereizen aan boord van onze cruises.

Tot slot verwerken we sommige van uw persoonsgegevens voor fraudepreventie/-opsporing en beveiligingsdoeleinden. In dit geval beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen en opsporen van fraude ten nadele van onszelf.

Aangezien de veiligheid aan boord van onze cruises is toevertrouwd aan onze groepsmaatschappij gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, als scheepseigenaar en reder, informeren wij u hierbij dat de verwerkingsverantwoordelijke voor de bovengenoemde activiteiten MSC Cruise Management (UK) Ltd, 5 Roundwood Avenue, Londen, is, en de gegevensverwerker MSC Cruises is. In de praktijk betekent dit dat beslissingen over de verwerking van uw persoonsgegevens om de veiligheid aan boord te garanderen, worden genomen door de reder, MSC Cruise Management (VK).

r. Loyaliteitsprogramma
Wanneer u zich inschrijft voor ons loyaliteitsprogramma (MSC Voyagers Club), verwerken wij de gegevens van uw loyaliteitsaccount, waaronder uw identiteits- en contactgegevens, reis- en boekingsinformatie en voorkeuren, zoals uw puntensaldo, accountactiviteit, mijlpalen in cruise-ervaringen en loyaliteitsniveau. We maken deze gegevens aan wanneer u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma en werken ze bij wanneer u boekingen en andere activiteiten bijschrijft op uw loyaliteitsprogramma. We verwerken deze informatie op basis van het contract dat we met u hebben gesloten en de voorwaarden die u aanvaardt door aan ons programma deel te nemen. Bijgevolg is de bovenstaande informatie nodig om u exclusieve producten/diensten aan te bieden die speciaal bedoeld zijn voor leden van ons loyaliteitsprogramma en om u toegang te geven tot specifieke discussiegroepen en onze community.

s. Casino
Wanneer u met uw Cruise Card in het casino aan boord speelt, verwerken we uw identiteits- en contactgegevens en informatie over uw spelen en uitgaven in de casino’s aan boord (waaronder het uitgegeven bedrag, details over loyaliteitsbeloningen, verdiende punten en speelgewoonten) als u ervoor kiest om u in te schrijven. Zo niet, dan kunt u voor geld blijven spelen zonder u in te schrijven en zullen we uw identiteits- en contactgegevens niet verwerken.
Houd er ook rekening mee dat er niet alleen CCTV-camera’s op het schip aanwezig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden, maar dat deze camera’s ook in het casino aanwezig zijn om de integriteit van het spel te garanderen en fraude te voorkomen.
Daarnaast informeren wij u dat als u uit het casino geweerd wilt worden (bijvoorbeeld vanwege gokverslaving), u een zelfverklaring kunt ondertekenen zodat ons personeel u kan identificeren en zo veel mogelijk zal voorkomen dat u toegang krijgt tot het casino. Het verstrekken van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming en is volledig optioneel.

t. Gegevens in verband met videobewaking (CCTV) verwerken
We maken gebruik van videobewaking (“CCTV”) aan boord van onze schepen, inclusief bij alle toegangspunten en in alle openbare ruimten. Deze bewakingscamera’s zijn continu actief en er kunnen beelden van u op deze opnamen verschijnen. Videobewakingsopnamen kunnen ook geluidsopnames bevatten. We voeren deze activiteit uit op basis van ons gerechtvaardigd belang en gebruiken deze informatie voor veiligheidsdoeleinden om incidenten te herkennen en vast te stellen, om beelden van incidenten bij te houden, om onderzoeken en klachtenprocedures te vergemakkelijken, om onze rechten en die van onze gasten te beschermen, om maatregelen voor de volksgezondheid te implementeren, om fraude te voorkomen en op te sporen of om te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten. Aangezien al onze schepen zijn uitgerust met videobewakingscamera’s, is de verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden niet optioneel.

Bovendien verzamelen de veiligheidsagenten bij een veiligheidsincident al het bewijs van de betrokken gasten en bemanning om een rapport op te stellen. Als u getuige, verdachte of slachtoffer van een incident bent, bent u niet verplicht een verklaring af te leggen.

Bij een incident, als er videobewakingsbeelden beschikbaar zijn, kunnen de beelden worden opgehaald en tot 5 jaar worden bewaard, en langer als dat nodig is, afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval (bijvoorbeeld als gevolg van een onderzoek door de autoriteiten).

Wanneer videobewakingsbeelden/-opnamen niet worden opgehaald of gebruikt, worden ze maximaal 30 dagen bewaard vanaf de datum van opname.

u. Passende zitplaatsen toewijzen aan tafel
We verwerken sommige van uw persoonsgegevens om u een plaats toe te wijzen aan een tafel in een van onze hoofdrestaurants tijdens de cruise, zodat u van uw maaltijd kunt genieten zonder dat u hoeft te zoeken naar een geschikte tafel voor u en uw reisgenoten. Bij het toewijzen van tafels houdt onze maître d’hôtel rekening met factoren zoals de grootte van de groep waarmee u reist en uw voorkeurstaal. U kunt op elk moment een andere tafel vragen door contact op te nemen met de maître d’hôtel of de klantendienst aan boord. Deze gegevensverwerking geschiedt op basis van het contract dat we met u hebben gesloten om ervoor te zorgen dat alle passagiers een geschikte plaats hebben om aan boord te dineren.

v. Uw gegevens bekijken op de smart-tv

In uw kajuit kunt u de tv ook gebruiken om toegang te krijgen tot de MSC for Me-app en uw MSC-profiel om alle aankopen en activiteiten die u via de Cruise Card aan boord hebt gedaan, te controleren. We verwerken en tonen deze gegevens op basis van ons contract met u. Deze gegevens worden alleen weergegeven en zijn beschikbaar op de televisie in uw kajuit tijdens uw verblijf aan boord en worden verwijderd zodra u uitcheckt.

w. Disciplinaire en preventieve maatregelen
Houd er rekening mee dat we het recht hebben om passagiers van wie de aanwezigheid aan boord kan worden beschouwd als een potentieel gevaar voor henzelf en/of andere passagiers en/of het schip, of waar hun gedrag het comfort en plezier van andere passagiers aan boord kan beïnvloeden of in gevaar kan brengen, de toegang tot het schip te weigeren of hun te bevelen van boord te gaan. Om dergelijke gevallen te beheren, kunnen we de hiervoor benodigde gegevens verwerken, waaronder identiteits- en contactgegevens, boekings- en reisinformatie, beveiligingsfoto’s en informatie met betrekking tot de reden van de maatregel, op basis van ons contract met de betreffende passagier en ons gerechtvaardigd belang. Aangezien de veiligheid aan boord van onze cruises is toevertrouwd aan onze groepsmaatschappij gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, als scheepseigenaar, informeren wij u hierbij dat de verwerkingsverantwoordelijke voor de bovengenoemde activiteiten MSC Cruise Management (UK) Ltd, 5 Roundwood Avenue, Londen, is, en de gegevensverwerker MSC Cruises is.
In de praktijk betekent dit dat beslissingen over de verwerking van uw persoonsgegevens om de veiligheid aan boord te garanderen, worden genomen door de reder, MSC Cruise Management (VK).

x. Commerciële foto’s aan boord
Aan boord van onze schepen zijn er verschillende kiosken die worden gerund door onze externe partners en waar u alle foto’s en video’s die tijdens de cruise van u zijn gemaakt kunt bekijken, kopen en afdrukken. Als u uw foto’s later wilt raadplegen, kunt u ze na ontscheping online kopen en downloaden op mymscphotos.com, door een account aan te maken en de internetidentificatiecode te gebruiken die op uw Cruise Card staat. We verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw foto’s weer te geven en u in staat te stellen deze te kopen. Biometrische gegevens, zoals het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie, kunnen worden gebruikt om uw foto’s te koppelen aan uw account- of kajuitnummer. Wij verwerken uw gegevens in deze context in overeenstemming met onze contractuele relatie met u. Bij speciale evenementen of commerciële foto’s die bedoeld zijn om aan boord openbaar te worden vertoond, zullen we u via een specifiek formulier om uw toestemming vragen.

De persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden door MSC Cruises en onze partners in onze digitale archieven bewaard voor een periode van 3 maanden, waarna de foto’s die beschikbaar zijn voor aankoop worden verwijderd.

y. Aanvullende gegevensverwerkingsactiviteiten aan boord
Tijdens de cruise kan aanvullende informatie over u worden verzameld op papieren formulieren om u in staat te stellen deel te nemen aan specifieke activiteiten (bijvoorbeeld de fitnessruimte of spa) of om aanvragen voor specifieke pakketten te beheren. De verwerkte gegevens variëren naargelang de specifieke activiteit aan boord. We zorgen er echter voor dat we alleen de gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om de specifieke doelstellingen te bereiken. Raadpleeg voor meer informatie de formulieren die u aan boord krijgt voordat u aan deze activiteiten deelneemt.

4. Hoe lang bewaren we de verstrekte gegevens?

In overeenstemming met het principe van het beperken van de opslag, worden de persoonsgegevens die we verzamelen slechts zo lang in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren opgeslagen als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze in elk specifiek geval zijn verzameld, zoals gespecificeerd in de relevante toepasselijke wetgeving.

Als algemene regel geldt dat gegevens met betrekking tot de geboekte diensten en de contractuele relatie die we met u hebben niet langer dan 10 jaar worden bewaard.

Persoonsgegevens die met uw toestemming zijn verzameld, in het bijzonder voor het verzenden van marketingcommunicatie en profilering, worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in ieder geval niet langer dan 7 jaar vanaf de intrekking van deze toestemming.

In gevallen waarin de bewaartermijn hierboven niet specifiek wordt vermeld, hebben we een beleid voor het bewaren van bedrijfsgegevens opgesteld waarin het tijdschema voor gegevensverwerking wordt beschreven. Aan het einde van dit tijdschema worden alle kopieën van persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd met behulp van geschikte technieken om te voorkomen dat de persoon in kwestie opnieuw kan worden geïdentificeerd.

Voor meer informatie over onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens en de criteria die worden gehanteerd om deze termijnen vast te stellen, kunt u contact opnemen met onze DPO via het in Sectie 1 vermelde e-mailadres.

5. Categorieën ontvangers van gegevens en doorgifte van persoonsgegevens

We slaan uw persoonsgegevens op op servers in Frankfurt, Duitsland. We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven binnen de MSC Cruises-groep of aan andere gerenommeerde derde organisaties binnen of buiten Zwitserland. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. In al deze gevallen zorgt MSC Cruises ervoor dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan deze ontvangers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Doorgifte kan gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit, de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een ander wettelijk doorgiftemechanisme afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

Voor meer transparantie hebben we hieronder een lijst opgenomen met de belangrijkste categorieën ontvangers met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld:

a. Bedrijven van onze groep
Afhankelijk van het land waar u boekt en om specifieke diensten te kunnen leveren, delen wij en de bedrijven van onze groep informatie over u. Alle bedrijven verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Afhankelijk van het land waar u boekt, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door een van de bedrijven in onze groep, die optreden als gegevensverwerkers, in opdracht van onze gegevensbeheerder. De bedrijven in de MSC Cruises groep die persoonsgegevens van Europese passagiers verwerken zijn: MSC Crociere S.p.A., MSC Cruise Management UK Ltd, MSC Cruises UK Ltd, MSC Procurement & Logistics Division Spa, MSC Kreuzfahrten AG, MSC Cruises Belgium NV, MSC Cruises Scandinavia AB, MSC Kreuzfahrten (Oostenrijk) GmbH, MSC Netherlands B.V., MSC Cruises Ltd – Cyprus, Mediterranean Shipping Cruises Cruceros Sau en MSC Kreuzfahrten GmbH.

In beperkte gevallen kunnen de bovengenoemde bedrijven optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens met betrekking tot een specifieke gegevensverwerkingsactiviteit (bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid aan boord van onze schepen zoals beschreven in deze kennisgeving). In dergelijke gevallen verstrekken wij u een aparte privacykennisgeving met betrekking tot die specifieke activiteit.

b. Zakenpartners
Sommige diensten die u bij ons boekt, worden geleverd door onze zakenpartners. Zo kunnen excursies of ervaringen aan land worden verzorgd door lokale gidsen die zorgvuldig door MSC Cruises zijn geselecteerd op basis van hun vaardigheden en ervaring. In sommige gevallen moeten we uw gegevens delen met deze partners.
Wees er echter van verzekerd dat we alleen strikt noodzakelijke gegevens delen en dat we overeenkomsten hebben gesloten met onze zakenpartners om ervoor te zorgen dat de gedeelde gegevens uitsluitend worden gebruikt om te voldoen aan uw verzoek.

In gevallen waarin deze zakenpartners optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, raden we u aan hun specifieke privacybeleid te raadplegen voor volledige informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Onze zakenpartners zijn actief in de volgende sectoren:
• toerisme (reisbureaus, lokale toeristische gidsen);
• vervoersdiensten (bus, trein, vliegtuig of ander vervoermiddel, afhankelijk van het soort dienst dat per geval wordt vereist);
• verzekeringsmaatschappijen (als u uw verzekeringspakket aan boord moet activeren);
• restaurants en winkels (wanneer u zich inschrijft voor lunch, diner of speciale aanbiedingen); in bepaalde gevallen, wanneer de lunch/het diner is inbegrepen in het pakket dat wij aanbieden en dat onze zakenpartners leveren, delen wij gegevens mee over uw voedselvoorkeuren of allergieën die medische informatie over u kunnen onthullen. We nemen alle voorzorgsmaatregelen om uw identiteit alleen bekend te maken wanneer dat nodig is en waar mogelijk werken we met anonieme gegevens;
• dienstverleners (zoals IT-dienstverleners, consultants, enz.), met inbegrip van personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten die strikt verband houden met het verlenen van de diensten, die zich ertoe hebben verbonden de vertrouwelijkheid te respecteren of die een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben;
• alleen als u in de Verenigde Staten bent gevestigd, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met marketingpartners (bijvoorbeeld advertentieplatforms zoals Google, Facebook en Instagram, en externe marketingbureaus).

c. Gegevens delen met havenagenten en -autoriteiten

Als reisorganisator moeten we bepaalde informatie over onze passagiers delen met lokale havenautoriteiten en -agenten voor immigratiedoeleinden. Het delen van gegevens met deze autoriteiten en agenten kan de doorgifte inhouden van gegevens buiten de EU/EER als deze entiteiten buiten de EU/EER zijn gevestigd. Deze gegevens worden gedeeld en doorgegeven op basis van de wettelijke verplichting van MSC Cruises om informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, en alleen strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven.

6. Uw rechten als betrokkene

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming biedt u meer rechten en MSC Cruises doet er alles aan om u gepaste controle over uw eigen gegevens te bieden.

• Wij herinneren u eraan dat u dit recht alleen kunt uitoefenen met betrekking tot uw eigen gegevens of de gegevens van een minderjarige of andere kwetsbare persoon, wanneer u bewijs van ouderlijk gezag of wettelijke verantwoordelijkheid overlegt. MSC Cruises behoudt zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen en te weigeren persoonsgegevens te verstrekken indien de identiteit of de relevante band met de betrokkene niet kan worden aangetoond.

U hebt in het bijzonder de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
a. Het recht van inzage van uw persoonsgegevens en het verkrijgen van specifieke informatie over de manier waarop wij deze verwerken.

b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, inclusief manieren om een aanvullende verklaring te verstrekken.

c. Het recht op wissing van uw persoonsgegevens, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist, van de Unie of de wetgeving van de lidstaat waaraan MSC Cruises is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; om redenen van volksgezondheid; of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

d. Het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Dit recht kan in de volgende gevallen worden uitgeoefend:
• een tijdelijke beperking, d.w.z. u kunt de juistheid van uw persoonsgegevens betwisten; in dit geval zullen we de verwerking van uw gegevens beperken gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw gegevens te bepalen en zullen we u feedback geven over de opheffing van deze beperking;
• de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
• MSC Cruises S.A. heeft niet langer persoonsgegevens nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
• wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG, wordt de verwerking beperkt in afwachting van de verificatie dat we geen inbreuk maken op uw rechten als betrokkene.

e. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt dit recht uitoefenen in gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of uw contractuele relatie met MSC Cruises S.A. of een van de bedrijven van onze groep en de verwerking automatisch gebeurt.

f. Het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen wanneer de verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen, of wanneer de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

g. Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u in aanmerkelijke mate treft. U kunt dit recht uitoefenen tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen u en MSC Cruises S.A. of een van de bedrijven van onze groep; of is toegestaan door de Unie of door de wetgeving van een lidstaat waaraan wij zijn onderworpen en waarin aangepaste maatregelen zijn vastgelegd voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of als de verwerking is gebaseerd op uw geïnformeerde toestemming.

h. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar uw woonplaats of werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk zich bevindt.

Een lijst van alle Europese toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming vindt u op de volgende pagina: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Om uw rechten als betrokkene te doen gelden, kunt u uw verzoek per e-mail aan de verwerkingsverantwoordelijke sturen via het adres dpo@msccruises.com.

U kunt uw verzoeken ook schriftelijk sturen naar MSC Cruises S.A., 16 Avenue Eugène-Pittard, Genève, Zwitserland; vermeld in dat geval “Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming” op de envelop.

7. Websitecookies en andere trackingtechnologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar u sturen en opslaan op uw computer of mobiele apparaat, en die bij elk bezoek naar diezelfde websites worden teruggestuurd. Dankzij deze cookies onthoudt de website uw acties en voorkeuren (bijv. inloggegevens, voorkeurstaal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) zodat u deze niet opnieuw hoeft op te geven wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, het bijhouden van sessies en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die de website bezoeken. Ze kunnen ook een unieke identificatie bevatten waarmee een systeem uw surfactiviteiten op de website kan volgen voor statistische of reclamedoeleinden. Wanneer u een website bezoekt, kunt u ook cookies ontvangen van andere websites of webservers dan degene die u bezoekt (dit zijn “cookies van derden”).

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, die gedurende verschillende termijnen op uw computer kunnen worden opgeslagen: “sessiecookies”, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, en “permanente cookies”, die op uw apparaat blijven totdat hun vooraf bepaalde vervalperiode is verstreken.

Afhankelijk van de wet die op u van toepassing is, is uw toestemming niet altijd vereist voor het gebruik van cookies op een website. Met name voor “technische cookies” – d.w.z. cookies die uitsluitend worden gebruikt om berichten via een elektronisch communicatienetwerk te verzenden of die nodig zijn om de door u gevraagde diensten te leveren – is over het algemeen geen toestemming nodig. Hieronder vallen browsing- of sessiecookies (die worden gebruikt om gebruikers te laten inloggen) en functionele cookies (die worden gebruikt om de keuzes te onthouden die een gebruiker maakt bij het openen van de website, zoals de taal of de producten die hij heeft geselecteerd om te kopen).

Aan de andere kant vereisen “profileringscookies” – d.w.z. cookies die worden gebruikt om profielen van gebruikers aan te maken en reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die gebruikers tijdens het surfen op websites kenbaar hebben gemaakt – over het algemeen specifieke toestemming van gebruikers, hoewel dit kan variëren afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

De website gebruikt de volgende soorten cookies:
• technische cookies, die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en/of om u in staat te stellen de inhoud en diensten van de website te gebruiken;
• analytische cookies, die ons in staat stellen om te begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken en om verkeer van en naar de website te volgen;
• marketing-/profileringscookies, die worden gebruikt om reclame-inhoud te versturen of om profielen van gebruikers aan te maken en reclameboodschappen te versturen in overeenstemming met de voorkeuren die gebruikers tijdens het surfen op websites kenbaar hebben gemaakt.

“Pixels” zijn kleine stukjes code die in een website zijn ingebed en waarmee website-eigenaren en derden het gedrag van gebruikers kunnen volgen en informatie kunnen verzamelen over de manier waarop gebruikers met de website omgaan. Pixels kunnen handelingen zoals paginaweergaves, kliks en andere gerelateerde activiteiten volgen en worden vaak gebruikt voor gepersonaliseerde reclame en website-analyse.

We kunnen pixels gebruiken op de website om persoonsgegevens te koppelen aan uw apparaat of IP-adres en om uw betrokkenheid bij de website, onze mobiele apps en/of gepersonaliseerde advertenties te volgen en te meten.

De website en mobiele app maken bijvoorbeeld gebruik van de Meta Pixel, waarmee we de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes op Facebook en Instagram kunnen volgen en analyseren. Met deze pixel kunnen we het succes van onze advertenties meten door inzicht te krijgen in de handelingen van gebruikers op onze website of in onze app nadat ze onze advertenties op Facebook en Instagram hebben gezien. De gegevens die via de Meta Pixel worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor marketing- en analysedoeleinden.

9. Financiële prikkels

We kunnen prikkels bieden met betrekking tot het verzamelen, opslaan of delen van persoonsgegevens die kunnen worden beschouwd als een “financiële prikkel” of een “prijs- of dienstverschil”. We kunnen u bijvoorbeeld een coupon of promotiecode aanbieden in ruil voor uw inschrijving om marketinge-mails of sms-berichten van ons te ontvangen. De voordelen van het lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma kunnen volgens bepaalde privacywetten ook worden beschouwd als een financiële prikkel. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een dergelijke aanbieding in overeenstemming met de voorwaarden beschreven op het moment van inschrijving, kunnen we informatie verzamelen zoals contactgegevens, transactie-informatie en gevolgtrekkingen, internet- of andere netwerkactiviteit en apparaatinformatie.

Deelname aan een van onze financiële-prikkelingsprogramma’s is altijd optioneel en u kunt zich uitschrijven (bijvoorbeeld door zich af te melden voor e-mails of door uw loyaliteitsprogramma-account te sluiten). In dit geval ziet u af van extra financiële prikkels van deze programma’s.

Elk verschil in prijs of tarief, zoals een korting, wordt direct gekoppeld aan de waarde van de gegevens. We schatten de waarde van de gegevens in door rekening te houden met de tijd en kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van deze gegevens in verhouding tot de kosten die gepaard gaan met het toekennen van de financiële prikkel. Van tijd tot tijd kunnen we aanvullende voorwaarden verstrekken die van toepassing zijn op een bepaalde financiële prikkel, die aan u zullen worden bekendgemaakt op het moment dat u zich inschrijft voor de financiële prikkel.

10. Verkoop van persoonsgegevens

MSC Cruises verkoopt geen persoonsgegevens.

Zoals hierboven vermeld, neemt MSC Cruises deel aan gerichte reclame of gepersonaliseerde reclame, ook wel bekend als op interesses gebaseerde reclame of online-gedragsreclame, die ook contextoverschrijdende reclame kan omvatten. Onder bepaalde privacywetgeving kunnen gepersonaliseerde advertenties het “verkopen” of “delen” van persoonsgegevens vormen, met name voor economische doeleinden (bijvoorbeeld het aanbieden van onze cruises en aanverwante diensten) en voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld marketing). Raadpleeg om u af te melden de Sectie hierboven over het intrekken van toestemming of onze pagina “Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen”.

11. Volgen en vertrouwelijkheidscontroles

Onze website reageert momenteel niet op “Niet volgen”- of “DNT”-verzoeken (“Do Not Track”). DNT is een functie die, indien geactiveerd, een signaal stuurt naar websites met het verzoek om uw surfgedrag niet te volgen.

“GPC” staat voor “Global Privacy Control”, de instellingen voor algemene privacycontrole voor uw browser of extensie. Onze website herkent GPC-signalen. Dit betekent dat als uw browser GPC heeft ingeschakeld, onze website automatisch uw GPC-signaal herkent en u in voorkomend geval uitsluit van de verkoop van uw persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over GPC: https://globalprivacycontrol.org/

12. Specifieke rechten voor de rechtsgebieden van de Verenigde Staten

Naast de privacyrechten in Sectie 6 van deze Privacykennisgeving, zijn de volgende privacyrechten op u van toepassing als u woonachtig bent in een van de volgende rechtsgebieden in de Verenigde Staten:

Voor inwoners van Californië
Het “recht van inzage” omvat het recht om het volgende op te vragen:

i. de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, gebruikt, verstrekt en “verkocht”, met inbegrip van de categorieën persoonsgegevens;
ii. de categorieën bronnen waarvan persoonsgegevens worden verzameld;
iii. de economische of zakelijke doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, verkocht of gedeeld;
iv. categorieën van derden aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt;
v. de specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

Houd er rekening mee dat we slechts twee keer per periode van 12 maanden verplicht zijn om te voldoen aan verzoeken in verband met het “recht op inzage”.

Het “recht op rectificatie” omvat het recht om onjuistheden te corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking.

Het “recht op wissing” is niet absoluut en we zullen in sommige gevallen persoonsgegevens bewaren voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en om essentiële functionaliteit te ondersteunen, zoals het onderhouden van uw abonnement.

U kunt ook een gemachtigde aanstellen om namens u vertrouwelijkheidsrechten aan te vragen.

Daarnaast verplicht de Californische wetgeving ons om voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van deze Privacykennisgeving alle informatie te identificeren die we over u hebben “verkocht” of “gedeeld”.
In de 12 maanden voorafgaand aan de datum van deze Privacykennisgeving hebben we alleen persoonsgegevens van klanten verkocht of gedeeld in de omstandigheden die uitdrukkelijk worden beschreven in deze Privacykennisgeving.

De “Shine the Light”-wet geeft u het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie op te vragen en te verkrijgen over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die met derden zijn gedeeld voor doeleinden van directe marketing, inclusief de categorieën van informatie en de namen en adressen van de bedrijven waarmee we deze informatie hebben gedeeld. Om deze informatie op te vragen en voor alle andere vragen met betrekking tot onze privacypraktijken en naleving van de Californische wetgeving, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in Sectie 1.

Voor inwoners van Virginia, Colorado, Connecticut en Utah
Het “recht van inzage” betekent dat u het recht hebt om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en om deze gegevens in te zien.

Houd er rekening mee dat we slechts twee keer per periode van 12 maanden verplicht zijn om te voldoen aan verzoeken in verband met het “recht op inzage”.
Het “recht op rectificatie” omvat het recht om onjuistheden te corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking.

Het “recht op wissing” is niet absoluut en we zullen in sommige gevallen persoonsgegevens bewaren voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en om essentiële functionaliteit te ondersteunen, zoals het onderhouden van uw abonnement.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde reclame, de verkoop van persoonsgegevens en/of profilering in het kader van beslissingen met belangrijke rechtsgevolgen of vergelijkbare gevolgen te weigeren. Raadpleeg onze pagina “Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen” voor informatie over het uitoefenen van dit recht.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens niet verwerken met behulp van automatische leer- en/of profileringsmethoden op een manier die u op juridische of significante manier beïnvloedt.

Als we uw verzoek om privacybescherming afwijzen, hebt u het recht om tegen onze beslissing in beroep te gaan. Als u in beroep wilt gaan tegen een beslissing die wij over uw aanvraag hebben genomen, kunt u contact met ons opnemen volgens de onderstaande instructies. We reageren binnen 45 dagen op deze oproepen.

U kunt ook een gemachtigde aanstellen om namens u een privacybeschermingsverzoek in te dienen.

13. Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

We behouden ons het recht voor om delen van deze kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. In dat geval plaatsen we de bijgewerkte Privacykennisgeving op deze pagina; de datum van de “laatste bijwerking” wordt hieronder ook gewijzigd en er wordt een banner weergegeven op de website om uw aandacht te vestigen op het feit dat er wijzigingen zijn aangebracht.

Elke versie van deze kennisgeving is van kracht vanaf het moment van publicatie op onze website. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens vereisen uw goedkeuring in overeenstemming met de huidige wetgeving.

U moet dit document van tijd tot tijd raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt gelezen. Als u een eerdere versie van deze kennisgeving wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Sectie 1 van deze kennisgeving.

14. Contact met ons opnemen

MSC Cruises doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt gerespecteerd en dat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u twijfels of vragen hebt over de uitgevoerde gegevensverwerking, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Sectie 1 van deze kennisgeving.

Laatste bijwerking: 8.4.2024