Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden introductie

Gebruikersvoorwaarden introductie
Gebruikersvoorwaarden introductie

Welkom op de MSC Cruises website
Het gebruik van deze website en van de informatie die deze website bevat is toegestaan na het aanvaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden, de Privacy verklaring en de verdere bepalingen en impliceert het verstaan en aanvaarden van de betrokken inhoud. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden of het niet eens zijn met de voorwaarden hieronder beschreven, hebben geen toegang tot de website en hebben ook niet het recht de informatie/en of diensten van deze te gebruiken. Het is daarom ook raadzaam om huidig document af te printen en een kopij ervan te bewaren.

MSC Cruises heeft het recht de huidige voorwaarden te wijzigen, er nieuwe aan toe te voegen  of deze totaal of gedeeltelijk te verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging.  Elke wijziging wordt geldig de dag van de publicatie op de website. Het is raadzaam voor de gebruiker, de geldende voorwaarden te bekijken en deze dan ook te aanvaarden.

NUTTIGE INFORMATIE