MENSEN

MSC Cruises is een op mensen gericht bedrijf met tienduizenden mensen over de hele wereld. Bijna 80% werkt aan boord van onze schepen.

Lees onze duurzaamheidsrapporten:

Gezondheid en Veiligheid

Veiligheidstraining voor alle bemanningsleden is verplicht met aanvullende, meer gedetailleerde training die specifiek is voor elke rol. Een team van vlootveiligheidstrainers van de afdeling Crisisrespons aan de kust is verantwoordelijk voor het standaardiseren, monitoren, beoordelen en indien nodig corrigeren van de veiligheidsactiviteiten aan boord.

Bij het aan boord gaan, en voordat het schip vertrekt, moeten alle passagiers een veiligheidsoefening bijwonen.
Elke passagier heeft een cruisekaart of polsbandje bij zich om 'in te checken' bij een verzamelstation, met het Muster Evacuation Monitoring Protocol System dat bijhoudt wanneer passagiers aan boord zijn of wanneer ze van boord gaan. Dit protocol bevat ook informatie over mensen met speciale behoeften die in geval van nood mogelijk aanvullende ondersteuning nodig hebben.

Als reactie op COVID-19 is een uitgebreide reeks operationele procedures ontwikkeld die voortbouwen op de reeds strenge gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die al lang gelden aan boord van onze schepen. De nieuwe procedures omvatten universele COVID-19-tests voor al onze gasten en bemanning vóór inscheping, beschermde bezoeken aan de wal op elke bestemming, verbeterde medische diensten aan boord en een zeer gedetailleerd noodplan.

Het nieuwe protocol werd ontworpen door interne specialisten op verschillende gebieden en we werden bijgestaan door een deskundig extern adviesbureau, en door overleg met onze Blue Ribbon COVID-19 Expert Group.

Wij zijn de eerste cruisemaatschappij die al in augustus 2020 weer op zee kon zijn. Sindsdien hebben we kunnen aantonen dat ons protocol effectief elke week duizenden passagiers aan boord van onze schepen vervoert.

 

Ontdek meer over ons gezondheids- en veiligheidsprotocol


Onze veiligheidsprocedures zijn specifiek ontworpen om de IMO en International Safety Management (ISM) Code-voorschriften aanzienlijk te overtreffen en we cultiveren een cultuur waarin onze hele bemanning directe verantwoordelijkheid heeft voor veiligheid.
 
 

Gezondheid en Veiligheid

Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

De meeste initiële training van medewerkers aan boord vindt plaats in onze speciale trainingsfaciliteiten voor de bemanning over de hele wereld, waardoor training in gesimuleerde omgevingen mogelijk is met dezelfde apparatuur als op onze schepen.

Op de schepen worden mobiele trainers ingezet en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-learningmodules, die voor iedereen beschikbaar zijn via de smartphones van de bemanningsleden of via tablets die aan boord van elk schip beschikbaar zijn, om een voortdurende professionele ontwikkeling te garanderen.
Met complexe technische uitrusting aan boord ondergaan dek- en motorteams een uitgebreide technische training en certificering, in overeenstemming met alle toepasselijke nationale en internationale regels en voorschriften en in overeenstemming met de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

We hebben meer dan 22.000 uur besteed aan het trainen van onze bemanning op de MSC Grandiosa voor de herstart, inclusief specifieke training van het nieuwe Health & Safety Protocol.

Er is een nieuwe rol gecreëerd aan boord van onze schepen: de Health Protocol and Compliance Officer, die rechtstreeks rapporteert aan de kapitein en de CEO. Deze functie heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de implementatie van het gezondheids- en veiligheidsprotocol en om ervoor te zorgen dat de bemanning volledig op de hoogte is van de nieuwe praktijken en procedures, in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Of ze nu op de brug werken, in de machinekamer, in de horeca of in een ondersteunende rol aan land, al onze mensen krijgen de opleiding die ze nodig hebben om uitzonderlijk werk te kunnen doen.
 
 
 

Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Diversiteit en inclusie

Succesvolle stappen hebben geleid tot meer diversiteit, met name op de Deck-afdeling, door nieuwe functionarissen van verschillende nationaliteiten in dienst te nemen.

Op dit moment is 53,7% van onze medewerkers aan wal en 19% van de bemanning aan boord vrouwelijk. Ons uitbreidingsplan houdt in dat we tienduizenden bemanningsleden moeten rekruteren en we zullen van deze gelegenheid gebruik maken om de gendergelijkheid op alle gebieden van onze activiteiten te verbeteren. We hebben ons ertoe verbonden om de komende vier jaar in onze vloot gendergelijkheid te bereiken.

Onze gastgerichte bemanning krijgt training over cultureel bewustzijn en gevoeligheid voor verschillende groepen, inclusief mensen met een handicap.

Met 124 nationaliteiten in het hele bedrijf hebben we een echt internationaal personeelsbestand dat elk credo, elke kleur en achtergrond vertegenwoordigt.
 
 
 

Diversiteit en inclusie

EEN DUURZAME TOEKOMST IN KAART BRENGEN

Duurzaamheid betekent voor ons het beschermen van het milieu, het ondersteunen van de mensen die bij ons werken en ervoor kiezen om met ons te reizen,
evenals de gemeenschappen en plaatsen die we bezoeken en waarmee we zaken doen.

Ontdek ons duurzaamheidsprogramma dat rond vier belangrijke pijlers is georganiseerd: Planeet, Mensen, Plaatsen en Aanbesteding.