PROCUREMENT

Van grote mechanische onderdelen voor onze schepen tot ingrediënten om duizenden mensen tegelijk te voeden, tot de kleinste details, zoals toiletartikelen en medische artikelen: wij moeten een enorme hoeveelheid voorraden kopen voor onze vloot, bemanning en gasten.

Het beheer van milieu-, sociale en ethische kwesties in onze toeleveringsketen is van cruciaal belang, en wij hanteren hiervoor een krachtige aanpak op alle gebieden van de inkoop.

Milieu-impact verminderen

Wij werken samen met onze leveranciers om de milieunormen te verhogen. Alle werknemers die betrokken zijn bij aankoop-, inkoop- en aanbestedingsactiviteiten moeten zich ertoe verbinden onze leveranciers bewust te maken van de manier waarop zij de milieueffecten van hun productieketen, hun activiteiten en hun eindproducten kunnen verminderen.
 
Dit omvat vermindering van het energieverbruik, vermindering van het gebruik van plastic, preventie van lucht-, grond- en waterverontreiniging, veilige behandeling, opslag en verwijdering van chemicaliën en gevaarlijk afval, en ervoor zorgen dat werknemers en medewerkers die met gevaarlijk afval omgaan, voldoende zijn opgeleid.

Milieu-impact verminderen

Reducing environmental impact


Elimineren van plastic voor eenmalig gebruik

Wij blijven samen met onze toeleveringsketen zoeken naar plasticvrije alternatieven voor producten en verpakkingen. Wij gebruiken geen plastic voor eenmalig gebruik in onze buffetrestaurants en op onze schepen zijn geen rietjes van traditioneel plastic. Ons doel is om plastic voor eenmalig gebruik in al onze activiteiten uit te bannen.
 
MSC Cruises heeft de Single Use Plastic Charter van de UK Chamber of Shipping ondertekend. Dit verplicht het bedrijf, samen met 28 andere ondertekenaars, om plastic voor eenmalig gebruik te elimineren. 

Het is een klein onderdeel van onze inspanningen om afval aan boord te verminderen, samen met onze efficiënte recyclingsystemen op al onze schepen die helpen zoveel mogelijk afval op onze vloot te sorteren, recyclen en hergebruiken.


Elimineren van plastic voor eenmalig gebruik

Reducing plastics

Comité voor duurzame aankopen

Wij hebben een nieuwe commissie ingesteld die ervoor moet zorgen dat onze inkoopaanpak een positief effect heeft op de samenleving en de schade aan het milieu tot een minimum beperkt. Een van de taken van de commissie is het standaardiseren van onze aanpak, zodat we in ons hele bedrijf vergelijkbare KPI's kunnen gebruiken. Zo introduceren wij best practice-benaderingen die inhouden dat de teams die voedsel en drank inkopen op dezelfde manier te werk gaan als onze technische inkoopteams.

Wij blijven zoeken naar manieren om de uitgebreide logistiek die nodig is om producten tijdig aan onze schepen te leveren, te vereenvoudigen.

Comité voor duurzame aankopen

Procurement Comittee

DUURZAAMHEIDSRAPPORTEN

Ons duurzaamheidsprogramma is georganiseerd rond vier belangrijke pijlers: Planet, People, Place en Procurement.

Bekijk onze duurzaamheidsrapporten en ontdek wat wij doen om duurzaam cruisen te bevorderen.