Groenere activiteiten door walstroom

Mei 2022

 

MSC Cruises heeft in 2021 de belofte gedaan om tegen 2050 een netto nul-uitstoot van broeikasgassen te bereiken. MSC Cruises onderzoekt en investeert voortdurend in nieuwe technologieën die helpen bij het koolstofvrij maken van de vloot, sommige met zeer veelbelovende resultaten. Op deze reis is het minimaliseren van de impact van cruiseschepen op havengemeenschappen en hun omgeving terwijl ze aangemeerd liggen van essentieel belang.

 

Hoewel er geen voortstuwing nodig is tijdens een verblijf in de haven, is er nog steeds een grote vraag van de hotelactiviteiten tijdens een verblijf in de haven, wat de reden is waarom we gewoonlijk één motor te allen tijde moeten laten draaien. Door onze schepen aan te sluiten, kunnen we deze ene overblijvende motor uitschakelen, waardoor we de lokale emissies die gepaard gaan met het verbranden van scheepsbrandstof elimineren. Met de toenemende druk van de lokale gemeenschappen en de voorgestelde reglementeringen, ontwikkelen vele havens over de hele wereld de walinfrastructuur die nodig is om de nodige energie voor cruiseschepen te kunnen leveren.

 

Zeven van onze schepen zijn al uitgerust met walstroom en twee andere worden nog aangepast - zodat we kunnen aansluiten op lokale stroomvoorziening en de motoren van onze schepen kunnen uitschakelen als ze in de haven liggen. In het zomerseizoen van 2022 zullen twee schepen voor het eerst consequent gebruik maken van walstroom: MSC Virtuosa in het Verenigd Koninkrijk in de nieuwe Horizon Cruise Terminal van de haven van Southampton, en MSC Poesia in Rostock-Warnemünde, Duitsland. We verbinden ons ertoe om ook andere schepen die havens zullen aandoen waar walstroom beschikbaar zal zijn, te voorzien van een retrofit. Tegen eind 2022 zullen 11 van onze 21 schepen uitgerust zijn met systemen die walstroom kunnen gebruiken.

 

We werken nauw samen met vele andere havens om de ontwikkeling van de walstroominfrastructuur in de havens te ondersteunen. In april 2022 ondertekende MSC Cruises een Memorandum of Understanding met Cruise Baltic om de gezamenlijke inspanningen van beide partijen te bevestigen voor de levering en het gebruik van walstroom in het hele Oostzeegebied, wat in potentie neerkomt op ongeveer 24 cruisehavens. We hebben overeenkomsten ondertekend met andere individuele havenautoriteiten in de Middellandse Zee en wereldwijd om walstroom te ondersteunen door ons ertoe te verbinden hiervan gebruik te maken wanneer deze beschikbaar komt.

 

Daarnaast ondersteunen we de integratie van walstroomsystemen in terminals die we ontwerpen en bouwen. In zowel Miami als Barcelona, waar de terminals van MSC Cruises worden gebouwd, zorgen we ervoor dat in de ontwerpen rekening wordt gehouden met de vereisten voor walstroom, inclusief het leveren van inclusief de aanleg van de infrastructuur, zoals sleuven, voor de stroomkabels.

 

Wij streven naar netto nul-emissies en hebben een verantwoordelijkheid tegenover de lokale gemeenschappen. Het hebben van walstroomcapaciteit op de plaatsen waar wij actief zijn, helpt ons aan deze verplichting te voldoen.