Algemene transportvoorwaarden

Algemene transportvoorwaarden van de vervoerder

Algemene transportvoorwaarden van de vervoerder
Algemene transportvoorwaarden van de vervoerder

In deze vervoersvoorwaarden worden de bepalingen uiteengezet die de relatie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de passagier en de vervoerder bepalen en zijn BINDEND VOOR DE PARTIJEN. De passagier is een passagecontract aangegaan met een organisator en deze voorwaarden werden opgenomen in de overeenkomst van de passagier met de organisator. Deze algemene transportvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer het schip als drijvend hotel wordt gebruikt ongeacht het feit of er een passagecontract is en ongeacht het feit of er een overtocht is of niet. 
Gelieve de vervoersvoorwaarden die uw rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen om vorderingen in te dienen tegen de vervoerder, bedienden en/of vertegenwoordigers beschrijven, aandachtig te lezen. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt zoals vermeld in clausule 23.

Nuttige informatie