Nieuws

UPDATE: MSC CRUISES NEEMT EXTRA VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID OP ALLE SCHEPEN WERELDWIJD

7/02/2020


UPDATE REISADVIES: 7 FEBRUARI 2020
 
Om de veiligheid en gezondheid van onze passagiers en bemanning aan boord te bewaken, heeft MSC Cruises vanwege de uitbraak van het coronavirus in China een aantal voorzorgsmaatregelen genomen die vanaf 24 januari gelden voor de gehele vloot. Deze aanvullende maatregelen zijn, ondanks het feit dat er geen gevallen bekend zijn, toch genomen om de gezondheid en het welzijn van onze gasten en bemanningsleden zeker te stellen. 


FLE_Health_banner_580_930
 
Gasten die binnenkort op cruise gaan wordt verzocht om rekening te houden met de volgende reisbeperkingen:

  • Iedereen die in de afgelopen dertig dagen door of vanaf China, Hongkong of Macau heeft gereisd of op luchthavens zijn geweest of daar zijn overgestapt in de betreffende gebieden, zal de toegang tot het schip geweigerd worden. Dezelfde regels zijn van toepassing op medereizigers (ouder, partner, kind, broer, zus of andere reisgenoot) waar deze passagier een kajuit mee heeft gedeeld;
  • Passagiers die tekenen of symptomen vertonen als koorts (≥38 C°), koortsverschijnselen, rillingen, hoest of ademhalingsmoeilijkheden wordt de toegang tot onze schepen ontzegd.  Dezelfde regels gelden voor de reisgenoten van deze passagier;
  • Iedereen die in de 14 dagen voorafgaand aan de inscheping in nauw contact heeft gestaan met of gezorgd heeft voor een persoon die verdacht wordt van of gediagnosticeerd is met het coronavirus of die nog onder controle van een arts staat in verband met een mogelijke besmetting van het coronavirus, zal de toegang tot onze schepen ontzegd worden;
  • MSC Cruises zet deze screening van passagiers voorafgaand aan de inscheping voort, om zo de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen correct uit te voeren.
  • Passagiers met een Chinees paspoort die in de voorgaande 30 dagen niet vanuit of door China, Hongkong of Macau hebben gereisd en die in goede gezondheid verkeren, hebben toegang tot het schip. Wel is het zo dat de autoriteiten in enkele landen, houders van een Chinees paspoort tijdelijk niet toestaan om te reizen op hun grondgebied. Op de publicatiedatum van deze tekst is het houders van een Chinees paspoort niet toegestaan om te reizen in: Singapore, havens in Maleisië en in Thailand. Houd u er rekening mee dat de regeringen van deze of andere landen hun beleid nog kunnen wijzigen;

 
 
Gasten die onder een van bovengenoemde categorieën vallen wordt gevraagd contact op te nemen met hun reisagent of met MSC Cruises op het telefoonnummer dat bovenaan deze pagina staat.
 
Sinds de uitbraak van het coronavirus in China, houdt MSC Cruises de volksgezondheid en de omstandigheden met betrekking tot de veiligheid nauwlettend in de gaten van elke regio die de schepen aandoen. Het bedrijf heeft advies ingewonnen bij lokale gezondheidsinstanties en volgt de aanbevelingen op die gegeven werden.


Download voor meer informatie de volledige screeningprocedure van infographic.***********************************31/01/2020


Geachte inschepende gast, houd er rekening mee dat als u in de 30 dagen voorafgaand aan uw inschepingsdatum op het vasteland van China, Hongkong of Macau heeft gereisd of het vasteland heeft bezocht, of koorts (≥38 C°/100,4 F°) of ziektesymptomen heeft, wij u helaas niet aan boord van ons schip kunnen toelaten. Dit is een voorzorgsmaatregel die wij hebben genomen om onze gasten en bemanning te beschermen in verband met de coronavirussituatie***********************************Binnen MSC Cruises is reeds sinds 24 januari een aantal maatregelen van kracht. Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus, komt hier een aantal aanvullende voorzorgsmaatregelen bij omwille van de volksgezondheid. Hoewel er geen gevallen bekend zijn van de aanwezigheid van het coronavirus aan boord van de schepen van MSC Cruises, achtte MSC Cruises het toch noodzakelijk om het pakket maatregelen verder uit te breiden om de gezondheid en het welzijn van gasten en bemanningsleden te kunnen waarborgen.


  • Gasten van alle nationaliteiten wordt gevraagd om een pre-boardingvragenlijst in te vullen. MSC Cruises wil hiermee voorkomen dat er mensen aan boord van zijn schepen komen die de afgelopen dertig dagen door of vanuit het vasteland van China hebben gereisd. Iedereen die de afgelopen dertig dagen op het vasteland van China is geweest wordt de toegang tot het schip ontzeg
  • Alle gasten en bemanningsleden worden voor het inschepen verplicht gescand met een non-touch warmtebeeldcamera. Dit gebeurt bij elke cruise die het bedrijf waar ook ter wereld uitvoert en personen die tekenen of symptomen vertonen, zoals koorts (≥38 C°/100.4 F°) of koortsverschijnselen, rillingen, hoestbuien of ademhalingsproblemen, wordt de toegang tot het schip ontzegd; 
  • Ieder schip van de gehele vloot wordt nog grondiger gereinigd; 
  • Mocht een gast aan boord van het schip alsnog symptomen vertonen nadat het schip vertrokken is, dan wordt deze geïsoleerd in zijn of haar kajuit. Hetzelfde geldt voor mensen waarmee deze gast in aanraking is geweest, zoals de mensen die in dezelfde kajuit verblijven, meereizende familieleden of vrienden, evenals bemanningsleden die deze gast of gasten kan hebben bediend. 


Deze maatregelen volgen op alle bepalingen die sinds vorige week van kracht zijn. Gasten en bemanningsleden die vorige week vanuit het vasteland van China zijn gekomen werden reeds bij inscheping op symptomen gescreend. Ook werd hun gevraagd om elk symptoom van een mogelijke ziekte te melden aan het medisch centrum.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in China, houdt MSC Cruises de volksgezondheid en de omstandigheden met betrekking tot de veiligheid nauwlettend in de gaten van elke regio die de schepen aandoen. Het bedrijf heeft advies ingewonnen bij lokale gezondheidsinstanties en volgt de aanbevelingen op die gegeven werden.