Algemene boekingsvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREIS- OVEREENKOMSTEN ARTIKELS

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Deze Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator. Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”). Alle pakketreizen in deze brochure of op de Officiële Website worden voor verkoop aangeboden door MSC Cruises S.A., hierna de “Vennootschap”.
 
De combinatie van aangeboden reisdiensten is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”)
U kan dus genieten van alle rechten die door de Europese Unie zijn toegekend en die van toepassing zijn op pakketten, zoals omgezet in de Toerisme Code. MSC Cruises SA ("MSC") en, indien van toepassing, de verkoper, zijn volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het pakket als geheel.
Bovendien hebben MSC en, indien van toepassing, de verkoper, zoals vereist door de wet, bescherming om uw betalingen te vergoeden en, indien het vervoer is inbegrepen in het pakket, om uw repatriëring te verzekeren in het geval zij insolvent worden.
 
De essentiële rechten die zijn vastgelegd in Richtlijn (EU) 2015/2302 zijn uiteengezet in de kennisgeving met pakketinformatie die volgt op deze Verkoopvoorwaarden.

ARTIKELS 2019 - 2020

ARTIKELS 2020-2021

ARTIKELS 2021-2022