Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden
Algemene boekingsvoorwaarden

DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE CRUISE. LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG, ZE ZIJN  BINDEND.
Alle Cruises en Pakketreizen in deze brochure of op de Officiële Website worden voor verkoop aangeboden door MSC Cruises S.A., hierna de "Vennootschap" genaamd.
In deze algemene voorwaarden zullen de volgende uitdrukkingen de hieronder beschreven betekenis hebben:
 
"Boeking" verwijst naar de door de Passagier ondernomen stappen om een Contract met de Vennootschap te sluiten.
 
"Boekingsvoorwaarden" zijn de algemene voorwaarden en de informatie die in de desbetreffende vennootschapsbrochure vermeld zijn, de Officiële Website en/of elke andere informatie die de uitdrukkelijke voorwaarden van uw Contract met de Vennootschap vormen.
 
"Vervoermaatschappij" is de maatschappij of de persoon die het vervoer van de Passagier van de ene plaats naar de andere uitvoert, zoals aangegeven op het cruiseticket, het vliegticket of enig vervoerdocument dat uitgegeven is voor het wegvervoer, en daarbij op zulke documenten aangeduid wordt als "Vervoermaatschappij". De Vervoermaatschappij omvat de eigenaar en/of de bevrachter en/of de bestuurder en/of hun werknemers en/of de agenten van om het even welke transportverlener.
 
"Vennootschap" betekent MSC Cruises S.A., met maatschappelijke zetel te 12-14, Chemin Rieu, CH-1208 Geneve, Zwitserland, die Cruises en/of Pakketreizen organiseert en ze verkoopt of voor verkoop aanbiedt, hetzij rechtstreeks of via een Reisagent.
 
"Transportvoorwaarden" zijn de algemene voorwaarden waaronder de Vervoermaatschappij lucht-, weg- of zeetransport levert. De Transportvoorwaarden kunnen verwijzen naar de wettelijke bepalingen van het land van de Vervoermaatschappij en/of internationale overeenkomsten die de aansprakelijkheid van de Vervoermaatschappij kunnen beperken of uitsluiten. Kopieën van de Transportvoorwaarden van elke Vervoermaatschappij zijn op aanvraag beschikbaar voor de Passagiers.
 
"Contract" betekent de tussen de Vennootschap en de Passagier gesloten overeenkomst met betrekking tot de desbetreffende Cruise (of Pakketreis) waarvan het bewijs geleverd wordt d.m.v. de bevestigingsfactuur die door de Vennootschap (of haar Reisagenten) naar de Passagier verstuurd is.
 
"Cruise" betekent de cruise zoals beschreven in de desbetreffende Vennootschapsbrochure, de Officiële Website of andere documentatie die door of in naam van de Vennootschap uitgebracht is.
 
"Overmacht" is elke onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenis buiten de controle van de Vennootschap daarinbegrepen calamiteiten (waaronder overstroming, aardbeving, storm, orkaan of een andere natuurramp), oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog is verklaard), burgeroorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire acties of staatsgreep, activiteiten van terroristen, nationalisatie, regeringssanctie, embargo, arbeidsgeschil, staking, of onderbreking of storing van elektriciteit of telefoonservice en/of elk ander onvoorzienbaar technisch probleem inzake vervoer, daarinbegrepen wijzigingen ten gevolge van tijdsverandering, annulering of wijziging van vluchten, sluiting of verstopping van een luchthaven of een haven.
 
"Gehandicapten of Personen met beperkte mobiliteit”: personen wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hen worden aangepast.
 
"MSC Grand Tour" betekent een combinatie van twee of meer Cruises van tevoren door de Vennootschap bepaald, die als één enkele en onsplitsbare Pakketreis aangeboden zijn. Alle verkoopvoorwaarden die op Cruises of Pakketreizen van toepassing zijn zullen eveneens op een MSC Grand Tour van toepassing zijn tenzij anders bepaald. Verwijzingen naar prijs zijn verwijzingen naar de algehele betaalde prijs voor een MSC Grand Tour.
 
"Officiële Website" is het geheel van de betrokken webpagina's, documenten en hypertekstkoppelingen die via het officiële domein www.msccruises.be worden geraadpleegd.
 
"Pakketreis" betekent de Cruise en het transport en/of elk pre- en/of postcruisearrangement voor de accommodatie. Excursies aan wal of pendeldiensten ter plaatse maken geen deel uit van de Pakketprijs en zijn er niet in begrepen.
 
"Passagier" betekent elke persoon die vermeld is op de boekingsbevestiging of op de factuur en/of een ticket dat door de Vennootschap uitgegeven is.
 
"Reisagent" betekent de persoon die, in naam van de Vennootschap, de door of namens de Vennootschap samengestelde Cruise of Pakketreis verkoopt of voor verkoop aanbiedt.
 
"Excursie aan wal" betekent elke excursie, reis of activiteit aan wal die geen deel uitmaakt van de Pakketreis of van de Cruise en door de Vennootschap aan boord van haar schip voor verkoop aangeboden wordt.
 
"Garantiekajuit" Op het moment van de boeking kiest de passagier zijn gewenste kajuittype. Het is slechts voor het vertrek dat de definitieve kajuit van deze of een hogere categorie wordt toegekend.

ARTIKELS